Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 14.02.2016
Ks. Rafał jakubiec
Niedziela 7.02.2016
Bp Piotr Greger
Niedziela 24.01.2016
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 17.01.2016
Ks. Jacek Gracz
Niedziela 10.01.2016
Ks. Krzysztof Walczak
Trzech Króli 6.01.2016
Ks. Rafał Jakubiec
Nowy Rok 1.1.2016
Ks. Jacek Gracz
Boże Narodzenie 25.12.2015
Ks. Krzysztof Walczak