Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Poniedziałek 2.11.2015
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 1.11.2015
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 25.10.2015
Ks. Jacek Gracz
Niedziela 4.10.2015
Ks. Tomasz Sroka
Niedziela 20.09.2015
Bp Roman Pindel