Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 20.12.2015
Ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 13.12.2015
Bp Piotr Greger
Niedziela 6.12.2015
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 29.11.2015
Ks. Jacek Gracz
Niedziela 15.11.2015
Ks. Grzegorz Pasternak
Poniedziałek 2.11.2015
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 1.11.2015
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 25.10.2015
Ks. Jacek Gracz