Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 30.04.2017
ks. Rafał Jakubiec
Wielkanoc 16.04.2017
ks. Krzysztof Walczak
Niedziela 26.03.2017
ks. Mariusz Tołwiński
Niedziela 26.02.2017
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 19.02.2017
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 5.02.2017
ks. Krzysztof Walczak
Niedziela 29.01.2017
dk. Paweł Then
Niedziela 22.01.2017
ks. Rafał Jakubiec