Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 29.04.2018
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 22.04.2018
ks. Bartosz Łacek
Niedziela 15.04.2018
ks. Jacek Gracz
Niedziela 1.04.2018
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 18.03.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 11.03.2018
ks. dr Marek Studenski
Niedziela 25.02.2018
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 21.01.2018
ks. Grzegorz Pasternak