Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 20.08.2017
ks. Jacek Gracz
Wtorek 15.08.2017
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 13.08.2017
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 23.07.2017
ks. Piotr Kuczera
Niedziela 16.07.2017
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 9.07.2017
ks. Paweł Then
Niedziela 25.06.2017
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 18.06.2017
ks. Jacek Gracz