Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 19.02.2017
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 5.02.2017
ks. Krzysztof Walczak
Niedziela 29.01.2017
dk. Paweł Then
Niedziela 22.01.2017
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 15.01.2017
ks. Jacek Gracz
Niedziela 8.01.2017
dk. Paweł Then
Piątek 6.01.2017
ks. Bartosz Łacek
Niedziela 1.01.2017
dk. Paweł Then