Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 24.07.2016
ks. prof. Józef Budniak
Niedziela 17.07.2016
ks. Kamil Skoczylas
Niedziela 10.07.2016
ks. Jacek Gracz
Niedziela 19.06.2016
ks. Bartosz Łacek
Niedziela 12.06.2016
ks. Grzegorz Pasternak
Czwartek 26.05.2016
ks. Krzysztof Walczak
Wtorek 3.05.2016
ks. Krzysztof Walczak
Niedziela 1.05.2016
ks. Jacek Gracz