Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 1.01.2017
dk. Paweł Then
Poniedziałek 26.12.2016
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 25.12.2016
ks. Jacek Gracz
Niedziela 18.12.2016
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 11.12.2016
ks. Krzysztof Walczak
Wtorek 27.11.2016
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 20.11.2016
ks. Mieczysław Piela
Niedziela 13.11.2016
dk. Paweł Then