Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Wtorek 1.11.2016
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 30.10.2016
ks. Krzysztof Walczak
Niedziela 23.10.2016
ks. Bartosz Łacek
Sobota 22.10.2016
bp Tadeusz Rakoczy
Niedziela 2.10.2016
ks. prof. Piotr Ryguła
Niedziela 11.09.2016
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 28.08.2016
dk. Paweł Then
Niedziela 21.08.2016
ks. Jacek Gracz