Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 1.11.2015
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 25.10.2015
Ks. Jacek Gracz
Niedziela 4.10.2015
Ks. Tomasz Sroka
Niedziela 20.09.2015
Bp Roman Pindel