Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Czwartek 26.05.2016
ks. Krzysztof Walczak
Wtorek 3.05.2016
ks. Krzysztof Walczak
Niedziela 1.05.2016
ks. Jacek Gracz
Niedziela 17.04.2016
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 3.04.2016
ks. Rafał Jakubiec
Wielkanoc 27.03.2016
Ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 6.03.2016
Ks. Tomasz Sroka
Niedziela 21.02.2016
Ks. Jacek Gracz