Sakrament bierzmowania
parafiamagdaleny.pl
Jest to świadomy, dojrzały wybór człowieka - niezależnie od wieku, ale nie wcześniej niż w 3 kl. gimnazjum - pragnącego iść przez całe życie w przyjaźni z Jezusem Panem i Bogiem wierząc, że do tego potrzebny jest mu Duch Święty.

Wymagania:
 • Systematyczna formacja katechetyczna w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Przygotowanie trwa trzy lata
 • Przez trzy lata comiesięczna spowiedź i komunia św.
 • W ostatnim roku dodatkowe spotkania formacyjno-modlitewne

Potrzebne dokumenty:
 • świadectwo chrztu św.,
 • zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii z oceną minimum dostateczny,
 • kandydat otrzymuje książeczkę potwierdzającą praktykowanie swojej wiary,
 • dla kandydatów spoza naszej parafii obowiązkowo zgoda własnego księdza proboszcza.


Świadek do bierzmowania przynosi zaświadczenia z ich parafii zamieszkania, że może spełniać tę godność oraz dokument ze spowiedzi.
 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentów bierzmowania przebiega w następujący sposób:

każdy czwartek godzinie 17.00 msza święta w kościele św. Trójcy dla uczniów klas gimnazjalnych według następującego planu:

 • pierwszy czwartek miesiąca - klasy I
 • drugi czwartek miesiąca - klasy II
 • trzeci czwartek miesiąca - klasy III

Msza święta szkolna dla uczniów wszystkich klas gimnazjum w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele św. Marii Magdaleny.

Spowiedź św. od godziny 17.30.

Obecność na spotkaniach formacyjnych jest obowiązkowa!