Wiadomości
parafiamagdaleny.pl

Statystyka duszpasterska za rok 2018.

  Rok 2017 Rok 2018 Różnice
Chrzty 81 82 1
Śluby 22 19 -3
Pogrzeby 127 126 -1
Zaopatrzenia chorych 299 278 -21
Obecni na Mszy św. 2077 2066 -11
Komunia św. 127 000 123 000 - 4000
I Komunia św. 110 98 -12
Bierzmowanie 61 53 -8


Zaplanowane inwestycje
- początek procesu remontu organów w kościele
- remont instalacji cieplnej w zakrystii
- ekspertyza przyczyny zawilgocenia murów naszej świątyni
- renowacja nagrobku książęcego i stworzenie symbolicznego grobu Piastów
 
Bardzo serdecznie dziękuję
Księżom wikariuszom – za wspólnotę życia, odprawiane Msze św, posługę w konfesjonale, głoszone Słowo Boże, prowadzenie grup parafialnych, przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, katechizację i świadectwo życia
Radom Parafialnym – za troskę o wymiar duchowy i materialny naszej wspólnoty parafialnej
Katechetkom i katechetom – za katechizację i świadectwo życia
Organistom – za prowadzenie śpiewu liturgicznego podczas Mszy  św i nabożeństw
Służbie kościelnej – za troskę o przygotowywanie liturgii i troskę o świątynię
Kancelistce i księgowej – za oddaną pracę w kancelarii parafialnej i prowadzenie finansów .
Państwu Rekiel – za troskę o czystość i piękno świątyni oraz dzieła charytatywne
Pani Florystce – za piękne przyozdabianie świątyni kwiatami i inne dekoracje
Panu Gospodarzowi – Markowi, za pomoc w pracach technicznych na parafii i piękną szopkę Bożonarodzeniową
Paniom Gospodyniom – Natalii i Joannie, za posługę stołu na plebanii
Paniom Prowadzącym Kuchnię Społeczną – Annie i Alicji za troskę o biednych
i bezdomnych
Piekarni Hojdysz – za chleb dostarczany do Kuchni Społecznej
Osobom Pełniącym Straż przy Pocztach Sztandarowych – za Wasze uświetnianie uroczystości parafialnych, kościelnych i państwowych
Służbie Liturgicznej – za posługę Chrystusowi w tajemnicy Eucharystii i wszelką pomoc
Wspólnocie „Margaretek” – za modlitwę w intencji kapłanów
Wszystkim grupom parafialnym – za modlitwę, kroczenie drogą do Boga poprzez charyzmaty ruchów i wspólnot oraz życzliwość i pomoc


PARAFIANOM, którzy swoją troskę o parafię wyrażali udziałem w Eucharystii niedzielnej, także tygodniowej oraz w rekolekcjach parafialnych, nabożeństwach i czuwaniach, wszystkim wspierającym potrzeby bliźnich, także za ofiary na potrzeby kościoła – składam w imieniu Rodziny Parafialnej serdeczne Bóg zapłać. Kapłani, dziękują także za wszelką pomoc w pracy duszpasterskiej, za modlitwy i życzliwość.
ks. Proboszcz