Wiadomości
parafiamagdaleny.pl


Statystyka duszpasterska za rok 2019


                  

    Liczba katolików  - 6350             dominicantes – 2247


                                        2018    2019  Różnica
Chrzty                                 82        80        -2
Śluby                                  16        25          6
Pogrzeby                         126       127         1
Zaopatrzenia chorych    278       248      -30
Obecni na Mszy św      2066      2247     181
Komunia św              123 tys    115 tyś   - 8 tyś
I Komunia św.                  98          50       -42
Bierzmowanie                  53          78         25Zaplanowane inwestycje
- usuwanie zawilgocenia murów naszej świątyni
- wymiana kraty zabezpieczającej w kościele Trójcy Św
- nowy konfesjonał w kościele Trójcy Św
 
Bardzo serdecznie dziękuję
Księżom wikariuszom – za wspólnotę życia, odprawiane Msze św, posługę w konfesjonale, głoszone Słowo Boże, prowadzenie grup parafialnych, przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, katechizację i świadectwo życia
Radom Parafialnym – za troskę o wymiar duchowy i materialny naszej wspólnoty parafialnej
Katechetkom i katechetom – za katechizację i świadectwo życia
Organistom – za prowadzenie śpiewu liturgicznego podczas Mszy  św i nabożeństw
Służbie kościelnej – za troskę o przygotowywanie liturgii i troskę o świątynię
Kancelistce i księgowej – za oddaną pracę w kancelarii parafialnej i prowadzenie finansów .
Państwu Rekiel – za troskę o czystość i piękno świątyni oraz dzieła charytatywne
Pani Joannie– za piękne przyozdabianie świątyni kwiatami i inne dekoracje
Panu Gospodarzowi – Markowi, za pomoc w pracach technicznych na parafii i piękną szopkę Bożonarodzeniową
Paniom Gospodyniom –Joannie i Zofii, za posługę stołu na plebanii
Paniom Prowadzącym Kuchnię Społeczną – Annie i Alicji za troskę o biednych
i bezdomnych
Osobom Pełniącym Straż przy Pocztach Sztandarowych – za Wasze uświetnianie uroczystości parafialnych, kościelnych i państwowych
Służbie Liturgicznej – za posługę Chrystusowi w tajemnicy Eucharystii i wszelką pomoc
Wspólnocie „Margaretek” – za modlitwę w intencji kapłanów
Wszystkim grupom parafialnym – za modlitwę, kroczenie drogą do Boga poprzez charyzmaty ruchów i wspólnot oraz życzliwość i pomoc
Wszystkim Parafiankom i Parafianom – za ofiarowane modlitwy, przyjmowane Komunie św
w naszej intencji, atmosferę pobożności i miłości oraz za ofiary wspierające inwestycje
i funkcjonowanie parafii.

ks. Proboszcz