Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
 W naszej świątyni mamy szczególne miejsce czci św. Jana Pawła II.
W miejscu tym są złożone relikwie świętego. Wielu parafian i gości klęka przy nich, całuje je ze czcią i zatapia się w modlitwie.
Trzeba abyśmy rozszerzali w naszym mieście kult św. Jana Pawła II, wielkiego papieża i Polaka.

W każdą I sobotę miesiąca, po Mszy św.  o godz. 8.00, udamy się do relikwii św. Jana Pawła II i będziemy zanosić nasze modlitwy do Boga wzywając Jego wstawiennictwa.
Podczas Mszy sw.  będziemy modlić się o nowe powołania do Służby w Kościele
Podczas homilii będziemy rozważać jego nauczanie, które nam pozostawił, a po które tak rzadko sięgamy. Oddamy także cześć relikwiom naszego Wielkiego Rodaka.
Do zakrystii można przynosić prośby i podziękowania, które będziemy odczytywać podczas nabożeństwaZapraszamy więc na spotkania ze św. Janem Pawłem II.
Niech Jego święta postać będzie umocnieniem dla naszej wiary.

Litania do Jana Pawła II według Kard. Josepha Ratzingera - Ojca Świętego Benedykta XVI.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!.
Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów, módl się za nami,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci, módl się za nami,
Wielki Przyjacielu młodzieży,
Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami,
Orędowniku pokoju, .
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami
Obrońco godności każdego człowieka
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Kardynał Joseph Ratzinger, 16.04.2005r