Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Caritas przy parafii św. Marii Magdaleny pragnie serdecznie podziękować za włączenie się w akcję "Wielkanocny Kosz Życzliwości".

​W Wielką Sobotę podczas święcenia pokarmów, zgodnie z wieloletnią tradycją zorganizowana została zbiórka żywności dla osób potrzebujących.  Doświadczenie, które nabyliśmy podczas wcześniejszych zbiórek, przygotowało nas do tego, że Państwa hojność jest ogromna. Jednak to, co zobaczyliśmy podczas tegorocznej zbiórki nauczyło nas, że nigdy nie możemy być pewni tego, z czym przyjdzie się nam zmierzyć.

​Wielka Sobota jest dla nas, członków zespołu Caritas, dniem w którym staramy się, walcząc z czasem, pomóc wszystkim potrzebującym, godnie przeżyć okres świąteczny. W tym roku również od godziny 10.00 aż do ostatniego święcenia pokarmów porządkowaliśmy produkty przyniesione przez Państwa, by potem móc zorganizować odpowiednią ilość paczek. Salkę parafialną, od rana, wypełniał zapach świątecznych wypieków oraz wędlin. Podczas kolejnych święceń napływały do nas pełne kosze produktów, których nie byliśmy w stanie pomieścić. Nigdy wcześniej nie przyszło nam się mierzyć z tak ogromną życzliwością  i dobrocią.  Kosze "pękały w szwach" a stoły uginały się pod ciężarem Państwa hojności, wyrażonej w przyniesionych artykułach. Przy rozdzielaniu produktów na odpowiednie paczki pojawiła się myśl, że przyniesionych przez Państwa darów będzie więcej niż osób, którym trzeba pomóc.

​Znając sytuację wielu rodzin naszej parafii jesteśmy przygotowani na zorganizowanie odpowiedniej ilości paczek, dostosowanej do potrzeb rodziny. Wiemy, ile paczek musimy przygotować i jak dostosować je do wielkości danej rodziny. Informacje te zdobywamy podczas comiesięcznych dyżurów zespołu, wiadomości przekazywanych przez Kapłanów lub osoby postronne. Również w tym roku byliśmy poinformowani co do tego, jaki rozmiar powinna osiągnąć akcja "Wielkanocnego kosza życzliwości" i jak każdego roku baliśmy się, czy postawione cele uda się zrealizować. Dzięki Państwa dobroci, wszystkie potrzebujące rodziny zostały hojnie obdarowane. Mogliśmy również wesprzeć wszystkie osoby, które zapukały do drzwi salki parafialnej, a których sytuacja nie byłam nam dotąd znana. Gdyby nie Państwa zaangażowanie i otwarte na pomoc serca nie bylibyśmy w stanie pomóc, tak wielu osobom. Uśmiech i wdzięczność malowana na ich twarzy jest ogromną wartością, którą chcemy się z Państwem podzielić. Nikt tego dnia, nie opuścił salki św. Jana Pawła II, z pustymi rękami. Każdy uśmiech oraz łzy wzruszenia jakie widzieliśmy dały nam pewność, że możemy wspólnymi siłami zmieniać każdy dzień na lepsze.

Z wyrazami wdzięczności za Państwa niesamowitą dobroć i życzliwość
Członkowie Zespołu Caritas przy parafii św. Marii Magdaleny