Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Caritas przy parafii św. Marii Magdaleny pragnie serdecznie podziękować za wsparcie dzialanosci w II kwartale roku.

ROZLICZENIE ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU

    Drugi kwartał 2018 roku był dla członków zespołu Caritas czasem kolejnych  intensywnych działań. Dzięki comiesięcznym zbiórkom oraz Państwa niezawodnemu  wsparciu udało się  zebrać kwotę 7.179,00 złotych. Zebrane pieniądze posłużyły do realizacji poniższych zadań:
1. Spotkania dla Seniorów - inicjatywa pozytywnie przyjęta od kilku lat przez Seniorów naszej parafii. Podczas comiesięcznych spotkań, poprzedzonych nabożeństwem maryjnym, mają oni możliwość na spędzenie czasu w gronie życzliwych dla siebie osób. Nawiązane w ten sposób przyjaźnie są dla niektórych członków tychże spotkań jedyną możliwością do rozmowy, ucieczką od wielu problemów i samotności.
2. Zakup lekarstw - zadanie to pochłania większą część zebranych, dzięki Państwa hojności, pieniędzy. Członkowie zespołu po zapoznaniu się z możliwościami finansowymi potrzebujących, zakupują im niezbędne leki. Zdarza się, że farmaceutyki zakupione przez Caritas są dla chorego niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia i jednocześnie na tyle drogie, że nigdy nie mogłyby zostać zakupione. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdzie chorzy wybierają w danym miesiącu na co przeznaczyć pieniądze - na zakup leków, bądź żywności
3. Zakup żywości lub środków czystości - zebrane środki pieniężne przeznaczane są także, na zakup artykułów spożywczych dla potrzebujących rodzin.

    W miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie zespołów Caritas działających przy parafiach powiatu cieszyńskiego. Był to czas podsumowania działań realizowanych w roku formacyjnym 2017/2018 oraz zaplanowaniu zadań na kolejny rok.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie i modlitwę.
    

Zespół Caritas Parafii Św. Marii Magdaleny w Cieszynie