Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
W środę, 12 czerwca o godz. 19.00  zapraszamy do auli Liceum Katolickiego na kolejny "Wieczór z Melchiorem"
Wykład „Sytuacja religijna w Europie w dobie życia św. Melchiora” wygłosi Prof. zw. dr hab. Idzi Panic Instytut Historii UŚ...

             Kalendarium spotkań ze św. Melchiorem

16 maj 2019 r. – Wieczory z Melchiorem, Dr hab. Prof. UŚ Aleksandra Skrzypietz, Instytut Historii UŚ, „Sytuacja polityczna w Europie Środkowej w dobie życia św. Melchiora Grodzieckiego”, Cieszyn, Aula Liceum Katolickiego, godz. 18:45

20 maj 2019 r. – Wieczory Melchiorowskie, kościół św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Msza Święta o godz. 18:00, po Mszy Świętej wykład Ks. Bpa Janusza Mastalskiego – „Którą wybrać drogę? – o rozeznaniu powołania”

2 czerwiec 2019 r. – kościół św. Trójcy w Cieszynie – Koncert muzyki dawnej, po Mszy o godzinie 11:00

3 czerwiec 2019 r. – Wieczory Melchiorowskie, kościół św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Msza Święta o godz. 18:00, po Mszy świętej wykład Ks. Dr Bogusława Kastelika – „Ojciec – dar i zadanie”

12 czerwiec 2019 r. – Wieczory z Melchiorem, Prof. zw. dr hab. Idzi Panic Instytut Historii UŚ, „Sytuacja religijna w Europie w dobie życia św. Melchiora”, Cieszyn, Aula Liceum Katolickiego, godz. 18:45

1 wrzesień 2019 r. – Diecezjalne Uroczyści ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, kościół św. Marii Magdaleny w Cieszynie, godz. 15:00

12 wrzesień 2019 r. – Wieczory z Melchiorem, Ks. Dr Marek Studenski, Wikariusz Generalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, „System i zasady wychowania jezuickiego”, Cieszyn, Aula Liceum Katolickiego, godz. 18:45

12 październik 2019 r. – Diecezjalna pielgrzymka do Koszyc (zapisy w parafiach całej diecezji)Nowenna do Świętego Melchiora GrodzieckiegoModlitwa wstępna do odmawiania każdego dnia:
  

Święty męczenniku Melchiorze, który oddałeś życie pośród okrutnych tortur i nie zaparłeś się wiary katolickiej, ani nie wyparłeś się wiary, powierzamy się Tobie w naszej doczesnej pielgrzymce. Wyproś dla nas dar wierności depozytowi wiary naszych ojców, zapisanemu w Ewangelii, miłości do Kościoła Katolickiego, naszej Tradycji, i wierności w pełnieniu  Woli Bożej. Niech Twoja miłość do Chrystusa i heroizm z jakim zaświadczyłeś o wierze katolickiej, będą dla nas wzorem w naszych codziennych zmaganiach. Spraw, abyśmy     w świecie, który odrzucił Boga, mądrze i wytrwale dążyli do Prawdy i swoim życiem świadczyli o Niej. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Dzień pierwszyModlitwa wstępna.

Prośby i podziękowania do św. Melchiora

Nasz Pan, Jezus Chrystus ustanowił Świętego Piotra Głową Swojego Kościoła. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam miłość i posłuszeństwo wobec Następcy św. Piotra. Niech nauczanie papieża i wiara, że jego słowo pochodzi od Pana, będą dla nas podstawą ufności w Kościół, jego naukę i obecność w nim Ducha Świętego.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

LitaniaDzień drugiModlitwa wstępna.

Prośby i podziękowania do św. Melchiora

Nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i obdarzając nim Apostołów tchnął w nich Ducha świętego. Dał im władzę sprawowania Eucharystii i odpuszczania grzechów. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam u Boga miłość do kapłanów i ufność w ich posłannictwo, które pochodzi od Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Wzbudź w nas potrzebę modlitwy za Nich i troskę o ich sprawy doczesne.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Litania

Dzień trzeciModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. Melchiora Nasz Pan Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Najświętszy Sakrament, w którym Sam oddaje się nam pod postacią Chleba i Wina. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam u Boga miłość i cześć dla Najświętszego Sakramentu. Niech Komunia Święta, która jest źródłem łask potrzebnych do wzrastania w wierze i miłości, stanie się fundamentem i treścią naszego życia.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Litania 


Dzień czwartyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. MelchioraNasz Pan Jezus Chrystus dał Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam u Boga łaskę częstego przystępowania do Sakramentu Pojednania, abyśmy szczerze wyznając nasze grzechy i żałując za nie, mogli u źródeł Bożego Miłosierdzia uzyskać przebaczenie i oczyszczenie serca, a także pouczenie, wzmocnienie w słabościach i pokrzepienie w cierpieniach.


Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania

Dzień piątyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. MelchioraNasz Pan Jezus Chrystus pobłogosławił małżeństwo i nakazał małżonkom dożywotnią wierność tak, jak on jest wierny Swojemu Kościołowi. Prosimy Cie Święty Melchiorze,  wstaw się u Boga aby oddalił zagrożenia jakie niesie małżeństwu dzisiejszy świat. Wyproś małżeństwom dar życia   w wierności, czystej miłości i opiekę Matki Najświętszej.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania


Dzień szóstyModlitwa wstępna.

Prośby i podziękowania do św. Melchiora

Nasz Pan Jezus Chrystus umierając na Krzyżu oddał nam Swoją Matkę, aby stała się naszą Matką. Święty Melchiorze, który podczas tortur i w chwili śmierci wzywałeś imienia Maryi, wyproś dla nas u Pana miłość i cześć do Niepokalanej, i łaskę oddania się w Jej opiekę. Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania

Dzień siódmyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. MelchioraNasz Pan Jezus Chrystus zostawił nam przykazanie miłości Boga i bliźniego. Święty Melchiorze, który dowiodłeś Swojej miłości do Pana przyjmując męczeńską śmierć, prosimy Cie  o dar oderwania się od spraw doczesnych i powierzenie całego swojego życia Bogu – z miłością i ufnością. Naucz nas empatii wobec ludzi, których Pan stawia na naszej drodze i wspierania ich w potrzebach duchowych i materialnych.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania


Dzień ósmyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. Melchiora Nasz Pan Jezus Chrystus zapowiedział apostołom, że jego uczniowie będą musieli znosić prześladowania. Święty Męczenniku Melchiorze, powierzamy Twojej opiece prześladowanych za wiarę. Otocz opieką Nieba wszystkich chrześcijan, którzy dzisiaj znoszą przemoc i żyją w niebezpieczeństwie utraty życia. Wyproś u Pana siłę ducha i męstwo zwłaszcza dla tych, którym przyjdzie oddać życie za wierność Panu.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania

Dzień dziewiątyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. Melchiora Nasz Pan Jezus Chrystus wskazał Swojemu Kościołowi na miłość jako znak, po którym będą rozpoznawani Jego uczniowie. Święty Melchiorze,  który z miłości oddałeś życie za Pana, naucz nas, dzieci Kościoła takiej miłości, abyśmy stali się godni miana uczniów Chrystusa.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
Litania