Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
W dniach, od 30 sierpnia do 1 wrzesnia nasz dekanat bedzie przeżywał peregrynację relikwii św. Melchiora Grodzieckiego.
Bedzie to wprowadzenie do Deicezjalnej Uroczystosci 400 lecia śmierci męczeńskiej tego świętego...

             
Peregrynacja relikwii Świętego Melchiora Grodzieckiego
w dekanacie CIESZYŃSKIM
30.08. – 01.09.2019r.
w kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Plac Dominikański 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Piątek, 30.08.2019
19,30    - Przywitanie relikwii i Msza św. z udziałem wszystkich księży diecezjalnych
i zakonnych Dekanatu w intencji za kapłanów i o nowe powołania do służby
w Chrystusowym Kościele.
21,00    - Apel Jasnogórski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota, 31.08.2019
6,30    - Msza św. parafialna
8.00    - Msza św. parafialna
9,00    - Czuwanie – parafia Świętej Elżbiety
10,00    - Czuwanie – parafia Świętego Jerzego
11,00    - Czuwanie – parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny
12,00    - Czuwanie – Siostry Boromeuszki i Elżbietanki
13,00    - Czuwanie – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
15,00    - Czuwanie – parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
16,00    - Czuwanie – parafia Opatrzności Bożej
17,00    - Czuwanie – parafia Świętej Marii Magdaleny, Ojcowie Bonifratrzy
18,00    - Msza Święta parafialna
19,00    - Modlitwa uwielbienia – Ojcowie Franciszkanie, grupy charyzmatyczne z dekanatu - odpowiedzialna: Wspólnota RADOŚĆ
21,00    - Apel Jasnogórski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niedziela, 01.09.2019
7,30; 9,00; 10,30; 12,00 – Msze Św. parafialne z kazaniem i modlitwą za wstawiennictwem Św. Melchiora i możliwością uczczenia relikwii.
15,00    - Diecezjalna uroczystość ku czci Świętego Melchiora
18,00    - Msza Święta na zakończenie peregrynacji relikwii Świętego Melchiora
w dekanacie Cieszyńskim.
Nowenna do Świętego Melchiora GrodzieckiegoModlitwa wstępna do odmawiania każdego dnia:
  

Święty męczenniku Melchiorze, który oddałeś życie pośród okrutnych tortur i nie zaparłeś się wiary katolickiej, ani nie wyparłeś się wiary, powierzamy się Tobie w naszej doczesnej pielgrzymce. Wyproś dla nas dar wierności depozytowi wiary naszych ojców, zapisanemu w Ewangelii, miłości do Kościoła Katolickiego, naszej Tradycji, i wierności w pełnieniu  Woli Bożej. Niech Twoja miłość do Chrystusa i heroizm z jakim zaświadczyłeś o wierze katolickiej, będą dla nas wzorem w naszych codziennych zmaganiach. Spraw, abyśmy     w świecie, który odrzucił Boga, mądrze i wytrwale dążyli do Prawdy i swoim życiem świadczyli o Niej. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Dzień pierwszyModlitwa wstępna.

Prośby i podziękowania do św. Melchiora

Nasz Pan, Jezus Chrystus ustanowił Świętego Piotra Głową Swojego Kościoła. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam miłość i posłuszeństwo wobec Następcy św. Piotra. Niech nauczanie papieża i wiara, że jego słowo pochodzi od Pana, będą dla nas podstawą ufności w Kościół, jego naukę i obecność w nim Ducha Świętego.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

LitaniaDzień drugiModlitwa wstępna.

Prośby i podziękowania do św. Melchiora

Nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i obdarzając nim Apostołów tchnął w nich Ducha świętego. Dał im władzę sprawowania Eucharystii i odpuszczania grzechów. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam u Boga miłość do kapłanów i ufność w ich posłannictwo, które pochodzi od Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Wzbudź w nas potrzebę modlitwy za Nich i troskę o ich sprawy doczesne.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Litania

Dzień trzeciModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. Melchiora Nasz Pan Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Najświętszy Sakrament, w którym Sam oddaje się nam pod postacią Chleba i Wina. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam u Boga miłość i cześć dla Najświętszego Sakramentu. Niech Komunia Święta, która jest źródłem łask potrzebnych do wzrastania w wierze i miłości, stanie się fundamentem i treścią naszego życia.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Litania 


Dzień czwartyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. MelchioraNasz Pan Jezus Chrystus dał Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Prosimy Cie  Święty Melchiorze, wyproś nam u Boga łaskę częstego przystępowania do Sakramentu Pojednania, abyśmy szczerze wyznając nasze grzechy i żałując za nie, mogli u źródeł Bożego Miłosierdzia uzyskać przebaczenie i oczyszczenie serca, a także pouczenie, wzmocnienie w słabościach i pokrzepienie w cierpieniach.


Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania

Dzień piątyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. MelchioraNasz Pan Jezus Chrystus pobłogosławił małżeństwo i nakazał małżonkom dożywotnią wierność tak, jak on jest wierny Swojemu Kościołowi. Prosimy Cie Święty Melchiorze,  wstaw się u Boga aby oddalił zagrożenia jakie niesie małżeństwu dzisiejszy świat. Wyproś małżeństwom dar życia   w wierności, czystej miłości i opiekę Matki Najświętszej.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania


Dzień szóstyModlitwa wstępna.

Prośby i podziękowania do św. Melchiora

Nasz Pan Jezus Chrystus umierając na Krzyżu oddał nam Swoją Matkę, aby stała się naszą Matką. Święty Melchiorze, który podczas tortur i w chwili śmierci wzywałeś imienia Maryi, wyproś dla nas u Pana miłość i cześć do Niepokalanej, i łaskę oddania się w Jej opiekę. Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania

Dzień siódmyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. MelchioraNasz Pan Jezus Chrystus zostawił nam przykazanie miłości Boga i bliźniego. Święty Melchiorze, który dowiodłeś Swojej miłości do Pana przyjmując męczeńską śmierć, prosimy Cie  o dar oderwania się od spraw doczesnych i powierzenie całego swojego życia Bogu – z miłością i ufnością. Naucz nas empatii wobec ludzi, których Pan stawia na naszej drodze i wspierania ich w potrzebach duchowych i materialnych.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania


Dzień ósmyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. Melchiora Nasz Pan Jezus Chrystus zapowiedział apostołom, że jego uczniowie będą musieli znosić prześladowania. Święty Męczenniku Melchiorze, powierzamy Twojej opiece prześladowanych za wiarę. Otocz opieką Nieba wszystkich chrześcijan, którzy dzisiaj znoszą przemoc i żyją w niebezpieczeństwie utraty życia. Wyproś u Pana siłę ducha i męstwo zwłaszcza dla tych, którym przyjdzie oddać życie za wierność Panu.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Litania

Dzień dziewiątyModlitwa wstępna.
Prośby i podziękowania do św. Melchiora Nasz Pan Jezus Chrystus wskazał Swojemu Kościołowi na miłość jako znak, po którym będą rozpoznawani Jego uczniowie. Święty Melchiorze,  który z miłości oddałeś życie za Pana, naucz nas, dzieci Kościoła takiej miłości, abyśmy stali się godni miana uczniów Chrystusa.Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
Litania