Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Katolicy z obu stron Olzy ze swoimi biskupami - Františkiem Lobkowiczem z diecezji ostrawsko-opawskiej oraz biskupami bielsko-żywieckimi: Romanem Pindlem i Tadeuszem Rakoczym spotkają się w Cieszynie - ku czci św. Melchiora Grodzieckiego.

 
W tym roku mija 400 lat od męczeńskiej śmierci św. Melchiora Grodzieckiego - męczennika z czasów Wojny Trzydziestoletniej - a ty samym odnowienia tradycji uroczystości odpustowych ku jego czci w Cieszynie. To właśnie od tego czasu – mimo istniejącej jeszcze granicy - katolicy obu diecezji na nowo zaczęli się spotykać raz po polskiej raz po czeskiej stronie miasta na początku września, by razem dziękować Bogu za urodzonego w Cieszynie świętego.
Natomiast pierwsza melchiorowa procesja odbyła się w 1905 r., (kiedy Cieszyn był jeszcze miastem niepodzielonym), po beatyfikacji trzech kapłanów - Męczenników Koszyckich: Melchiora Grodzieckiego, Chorwata Marka Kriża i Węgra Stefana Pongracza.
W niedzielę 1 września przeżyjemy uroczystość odpustową, z udziałem biskupów i wiernych diecezji położonych po obu stronach niegdyś granicznej Olzy.
Po nabożeństwach w kościołach św. Marii Magdaleny w Cieszynie polskim i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie, wyruszą procesje wiernych z orkiestrami na Most Przyjaźni. Nie zabraknie kapłanów z całego Podbeskidzia, władz samorządowych Cieszyna i powiatu cieszyńskiego, kleryków, sióstr zakonnych, gimnazjalistów, licealistów i nauczycieli z katolickich szkół w Cieszynie, noszących imię św. Melchiora.
Na moście – miejscu dawnej granicy - katolicy z Republiki Czeskiej będą czekać na diecezjan bielsko-żywieckich. Po przywitaniu księży biskupów już razem przejdą do kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie, gdzie bp Roman Pindel  będzie przewodniczył uroczystej Eucharystii koncelebrowanej wraz z biskupami: Lobkowiczem,  Rakoczym, Gregerem oraz zaproszonymi biskupami i kapłanami obu diecezji.