Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 25.09.2022
dk. Szymon Trzepaczka
Niedziela 11.09.2022
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 21.08.2022
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 14.08.2022
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 31.07.2022
ks. Damian Broda
Niedziela 24.07.2022
ks. Włodzimierz Caputa
Niedziela 17.07.2022
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 10.07.2022
ks. Andrzej Maślanka