Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 26.06.2022
ks. Andrzej Abdank Kozubski
Niedziela 12.06.2022
ks. Łukasz Kasprzak
Niedziela 8.05.2022
ks. Damian Broda
Niedziela 24.04.2022
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 17.04.2022
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 27.03.2022
ks. Mateusz Kierczak
Niedziela 20.03.2022
dk. Łukasz Kasprzak
Niedziela 13.03.2022
ks. Piotr Maślanka