Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 28.05.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 14.05.2023
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 30.04.2023
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 23.04.2023
ks. Adrian Pietrasina
Niedziela 16.04.2023
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 09.04.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 12.03.2023
o. Arkadiusz Bąk
Niedziela 26.02.2023
ks. Piotr Maślanka