Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 14.07.2024
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 30.06.2024
ks. Adrian Pietrasina
Niedziela 23.06.2024
ks. Damian Broda
Niedziela 09.06.2024
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 26.05.2024
ks. Adrian Pietrasina
Niedziela 19.05.2024
dk. Dominik Opyrchał
Piątek 03.05.2024
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 31.03.2024
ks. Damian Broda