Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 31.03.2024
ks. Damian Broda
Niedziela 3.03.2024
ks. Krzysztof Zimończyk SCJ
Niedziela 25.02.2024
dk. Dominik Opyrchał
Niedziela 18.02.2024
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 11.02.2024
o. Dominik Ochlak OMI
Niedziela 28.01.2024
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 21.01.2024
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 14.01.2024
ks. proboszcz Jacek Gracz