Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 21.02.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 15.02.2021
ks. Damian Broda
Niedziela 31.01.2021
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 24.01.2021
ks. Damian Broda
Niedziela 17.01.2021
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 10.01.2021
ks. Piotr Maślanka
Piątek 01.01.2021
ks. Damian Broda
Piątek 25.12.2020
ks. Piotr Maślanka