Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 20.12.2020
dk. Wojciech Kamiński
Niedziela 29.11.2020
ks. Damian Broda
Niedziela 22.11.2020
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 15.11.2020
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 8.11.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 25.10.2020
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 11.10.2020
dk. Wojciech Kamiński
Niedziela 04.10.2020
ks. Janusz Ponc