Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 31.05.2020
ks. Piotr Bułka
Niedziela 24.05.2020
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 10.05.2020
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 26.04.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 19.04.2020
dk. Piotr Bułka
Niedziela 12.04.2020
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 29.03.2020
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 22.03.2020
proboszcz ks. Jacek Gracz