Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 17.12.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 10.12.2023
dk. Dominik Opyrchał
Niedziela 26.11.2023
ks. Damian Broda
Niedziela 19.11.2023
ks. Marek Studenski
Niedziela 12.11.2023
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 29.10.2023
dk. Dominik Opyrchał
Niedziela 22.10.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 1.10.2023
ks. Bogusław Szwanda