Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 06.10.2019
ks. Bartosz Łacek
Niedziela 29.09.2019
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 01.09.2019
dk. Piotr Bułka
Niedziela 25.08.2019
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 18.08.2019
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 11.08.2019
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 28.07.2019
ks. Piotr Iwanek
Niedziela 21.07.2019
ks. Zdzisław Grochal