Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 21.07.2019
ks. Zdzisław Grochal
Niedziela 14.07.2019
ks. Maciej Stoły
Niedziela 30.06.2019
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 16.06.2019
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 09.06.2019
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 12.05.2019
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 03.05.2019
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 21.04.2019
ks. Tomasz Sroka