Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 17.02.2019
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 10.02.2019
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 27.01.2019
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 20.01.2019
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 13.01.2019
ks. Bartosz Łacek
Niedziela 06.01.2019
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 30.12.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Wtorek 25.12.2018
ks. Grzegorz Pasternak