Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 28.10.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 07.10.2018
ks. Adam Łomozik
Niedziela 30.09.2018
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 16.09.2018
ks. Andrzej Abdank-Kozubski
Niedziela 9.09.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 26.08.2018
ks.Jakub Kuliński