Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 16.04.2023
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 09.04.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 12.03.2023
o. Arkadiusz Bąk
Niedziela 26.02.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 19.02.2023
ks. Damian Broda
Niedziela 12.02.2023
o. Dorian Plas
Niedziela 29.01.2023
ks. Adrian Pietrasina
Niedziela 22.01.2023
dk. Szymon Trzepaczka