Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 12.02.2023
o. Dorian Plas
Niedziela 29.01.2023
ks. Adrian Pietrasina
Niedziela 22.01.2023
dk. Szymon Trzepaczka
Niedziela 15.01.2023
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 8.01.2023
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 25.12.2022
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 27.11.2022
ks. Damian Broda
Niedziela 20.11.2022
ks. Tomasz Sroka
ks. Rafał Jakubiec