Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 16.01.2022
ks. dr Andrzej Abdank Kozubski
Sobota 25.12.2021
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 28.11.2021
dk. Łukasz Kasprzak
Niedziela 21.11.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 31.10.2021
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 24.10.2021
ks. Damian Broda
Niedziela 10.10.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 3.10.2021
ks. Piotr Pokojnikow