Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 8.11.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 25.10.2020
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 11.10.2020
dk. Wojciech Kamiński
Niedziela 04.10.2020
ks. Janusz Ponc
Niedziela 30.08.2020
ks. Damian Broda
Niedziela 23.08.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 16.08.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 9.08.2020
ks. Piotr Maślanka