Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 10.10.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 3.10.2021
ks. Piotr Pokojnikow
Niedziela 12.09.2021
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 29.08.2021
dk. Łukasz Kasprzak
Niedziela 22.08.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 15.08.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 8.08.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 25.07.2021
ks. Rafał Jakubiec