Sakrament bierzmowania
parafiamagdaleny.pl
Przygotowanie do bierzmowania

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź pierwszopiątkowa, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z  zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
 1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i  innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszym dokumencie. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce jakiegokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
 4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
 5. Kandydat powinien wykazać się znajomością katechizmu. Jest ona oceniana przez katechetę na lekcji religii. Kandydat zostaje dopuszczony do przyjęcia bierzmowania na podstawie opinii katechety.
 6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na późniejszy termin.
 7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą zasadniczo co tydzień w niedziele o godz. 19.00, w sumie kilkanaście razy w przeciągu roku. Terminy kolejnych spotkań podawane będą jeszcze raz w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o ewentualnym przełożeniu terminu spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków.
 8. Spotkania rodziców kandydatów odbędą się 21.05, 17.10 oraz 7.11.
 9. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony 15.11.2018 r. o 17.00.
 10. Kandydaci są ponadto zobligowani do jednorazowego uczestnictwa w weekendowych rekolekcjach ewangelizacyjnych, które odbędą się 12-14.10.2018r. w ośrodku rekolekcyjnym w Wiśle-Jaworniku. Przybliżony koszt rekolekcji to 120 zł. Istnieje możliwość dofinansowania.
 11. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.