Sakrament bierzmowania
parafiamagdaleny.pl
Przygotowanie do bierzmowania

INFORMACJE OGÓLNE:

 

ü    Spotkania formacyjne odbywają się w niedziele. Najpierw zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej o godz. 18.00 w kościele parafialnym. O godz. 19.00 rozpoczyna się spotkanie. Będzie ono trwać maksimum 90 minut, w zależności od realizowanego tematu.

ü    Poniżej podaję terminy spotkań do ferii zimowych (Terminy późniejszych spotkań podam, gdy będzie już znana dokładna data bierzmowania).

 

27.09.2020 (R+K)*

8.11.2020

13.12.2020 (R+K)

10.01.2021

4.10.2020

15.11.2020

20.12.2020

17.01.2021

11.10.2020

22.11.2020

 

24.01.2021

18.10.2020

29.11.2020

 

 

25.10.2020

 

 

 

 

* R+K: Rodzice i Kandydaci

 

v    Przygotowanie do bierzmowania skierowane jest zasadniczo do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.

v    Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do zakrystii lub kancelarii parafialnej do 20 września 2020(niedziela). Jeżeli kandydat mieszka na terenie innej parafii niż parafia św. Marii Magdaleny, do 20 września 2020zobowiązany jest dostarczyć również zgodę od Proboszcza parafii swojego miejsca zamieszkania, na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w naszej parafii.

v    Do 24 stycznia 2021 należy osobiście dostarczyć metrykę chrztu świętego kandydatów, którzy nie byli ochrzczeni w naszej parafii (do kancelarii parafialnej lub do ks. Damiana Brody)

v    Do 24 stycznia 2021 należy wybrać świadka bierzmowania oraz świętego patrona.

v    O wszystkich ewentualnych zmianach Kandydaci będą informowani bezpośrednio na spotkaniach, a Rodzice drogą mailową lub telefonicznie (lub sms).

ü    W programie znajdują się trzy spotkania dla Rodziców – jedno w ramach pierwszego spotkania (27.09), drugie w trakcie formacji (13.12) i trzecie, jako podsumowanie po bierzmowaniu.

ü    Od 4 do 6 grudnia 2020 planowane są rekolekcje weekendowe (z powodu pandemii pod znakiem zapytania jest to, czy będą one miały charakter wyjazdowy: Jeśli się odbędą, to: przyjazd w piątek ok 17:30, zakończenie w niedzielę ok 13:30).

 

ZASADY I OBOWIĄZKI

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona oraz systematycznie praktykująca wiarę w Kościele katolickim (uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, regularna spowiedź – szczególnie pierwszopiątkowa, Komunia Święta, codzienna modlitwa, udział w rekolekcjach), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca czynny udział w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania. Brak któregokolwiek z w/w warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia odpowiedniej gotowości i dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące zasady i obowiązki:

 1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun). Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce każdego księdza pracującego w naszej parafii. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym księdza prowadzącego przygotowanie (ks. Damian Broda: 504-748-895).
 4. Kandydat przynosi własne Pismo Święte na każde spotkanie.
 5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np. rozmowy, śmiechy, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowadzącego, notoryczne spóźnianie się) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
 6. Kandydat powinien wykazać się znajomością katechizmu. Jest ona oceniania przez katechetę na lekcji religii. Kandydat zostaje  dopuszczony do przyjęcia bierzmowania także na podstawie opinii katechety.
 7. Kandydat otrzymuje materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na późniejszy termin.
 8. Spotkania wszystkich kandydatów odbywają w niedzielę. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00, a następnie na spotkanie o godz. 19.00 (według kalendarium).
 9. W razie konieczności (duża liczba nieobecności, problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą dodatkowe spotkania dla całej grupy lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielenie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków.
 10. Kandydaci są ponadto zobligowani do jednorazowego uczestnictwa w weekendowych rekolekcjach ewangelizacyjnych, które odbędą się w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Przybliżony koszt rekolekcji to 200 zł. Istnieje możliwość dofinansowania.
 11. Kandydaci zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.