Sakrament małżeństwa
parafiamagdaleny.pl
Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński należy umówić się na spisanie protokołu przedmałżeńskiego w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej (nie później niż na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu). Do spisania protokołu przedmałżeńskiego należy przynieść następujące dokumenty:
  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
  • wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka.

Poradnia Życia Rodzinnego:
  • Spotkania uzgadnia się z Renatą Żebrok - telefonicznie pod nr tel. +48 791 186 022