Sakrament pokuty i pojednania
parafiamagdaleny.pl
WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI

Konieczne jest, by każdy przystępujący do tego sakramentu, przygotował się przez wypełnienie wszystkich warunków dobrej spowiedzi.
 1. Modlitwa do Ducha Świętego o dobre przygotowanie do spowiedzi i jej przeżycie.
  "Tylko Duch Święty daje nam prawdziwe rozeznanie naszej świętości i grzeszności. Proś Go pokornie o to."
 2. Rachunek sumienia.
  "Poznanie samego siebie jest możliwe dzięki łasce Bożej, dobrej, pokornej woli człowieka, skorzystania z Pisma św.(np. Mt 5-7 rodz.; Mt 25,41-46; 1 Kor 5, 10n; 1 Kor 13; Gal 5, 19-21; Rz 1, 29-31; Kol 3, 5-8; 2 Tym 3, 2-5.) lub gotowych rachunków sumienia."
  Polecane rachunki sumienia:
  http://www.rachuneksumienia.org.pl/
  http://www.spowiedz.pl/rach5.htm
  http://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Pokuta_i_Pojednanie
 3. Żal za grzechy.
  "Jest to autentyczny ból duszy, smutek (nawet płacz) z powodu zła, które popełniłem względem Boga, człowieka i świata."
 4. Szczera spowiedź.
  "Wierząc w miłosierdzie Boże przed kapłanem wyznaję wszystkie grzechy co do ilości i jakości. "
 5. Wypełnienie pokuty.
  "Zrealizowanie pokuty nie odkładam na bliżej nieokreślony czas, ale jak najszybciej z należną pobożnością."
 6. Dziękczynienie Bogu za Jego miłosierdzie.
  "Bożej sprawiedliwości okazuję wdzięczność, że On nie ukarał mnie wiecznym potępieniem a Bożej dobroci dziękuję, że dała mi kolejną szansę na zmianę dotychczasowego grzesznego życia. "
 7. Zadośćuczynienie Bogu i ludziom.
  "Wynagradzam krzywdy, które uczyniły moje grzechy Bogu i ludziom: zniszczenia naprawiam, rzeczy skradzione oddaję, podejmuję dodatkowe modlitwy czy umartwienia."
Przypominamy, że zgodnie z sugestią Papieskiej Rady do spraw dyscypliny sakramentów,
w naszym kościele nie spowiadamy podczas sprawowania Mszy św.
Papieska Rada zwraca uwagę aby wierni bez przeszkód słuchali Słowa Bożego i w pełni włączali się w sprawowaną Liturgię co nie jest możliwe gdy podczas Mszy św. przystępują
do spowiedzi.
Spowiedź odbywa się 15 min przed Mszą św. o godz. 6.30, 30 minut przed każdą Mszą św. niedzielną oraz Mszą św. o godz. 8.00 i 18.00 w tygodniu.
Ponadto spowiedź odbywa się w konfesjonale stałym od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 10.30 i 15.00 – 16.30, a w soboty 9.00 – 10.30