Kościół św. Marii Magdaleny
parafiamagdaleny.pl
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY


MSZE ŚWIĘTE

niedziela i święta nakazane:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

dni powszednie:
6.30, 8.00, 15.00 (piątki), 18.00


RYS HISTORYCZNY

Kościół św. Marii Magdaleny, wybudowany w stylu gotyckim w trzynastym wieku, staraniem książąt cieszyńskich, obsługiwany był początkowo przez dominikanów i nosił tytuł Najświętszej Maryi Panny.

W czasie Reformacji przeszedł w ręce ewangelików (1544-1611), a zakonnicy udali się do Oświęcimia.

W 1611 roku wrócili z powrotem, lecz klasztor nigdy nie doszedł do dawnej świetności. Po pożarze miasta w 1789 roku Dominikanie na zawsze opuścili Cieszyn, a ich kościół stał się jedynym wtedy kościołem parafialnym w mieście. Poprzez odbudowę i dobudowanie wieży nabrał cech barokowych. W tym stylu utrzymany jest do dzisiaj jego wystrój.

Ołtarz główny z 1794 roku został wykonany przez morawskiego artystę Andrzeja Kaspra Schweigla z Brna, a ufundowany przez księcia Alberta. Obraz w tymże ołtarzu namalowany został w Wenecji w 1858 roku. Barokowo – klasycystyczna ambona i nastawa chrzcielnicy z 1792 roku wyszły z pracowni Franciszka Schuberta z Opawy. Przy balaskach, w ścianie, znajduje się gotycki nagrobek księcia Kazimierza I (+1358) lub Przemysława I (+1404), wykonany przez nieznanego rzeźbiarza, związanego ze słynnym warsztatem Piotra Parela w Pradze. W południowej nawie bocznej jest płyta nagrobna Mikołaja Ruckiego, kasztelana cieszyńskiego (1664r.).

W czasie renowacji kościoła w latach 1962 – 1967, odsłonięto w zewnętrznych tynkach gotycki wątek murów i maswerków w oknach.

Kościół otaczają kaplice:
  • Od północnego zachodu kaplica Świętego Krzyża, ufundowana w 1660 roku przez Jana Fryderyka Larischa. Dominuje w niej dużych rozmiarów barokowy krucyfiks z XVIII wieku.
  • Od strony południowej kaplica Najświętszego Sakramentu, wybudowana w 1804 roku. Znajduje się w niej, pochodzący z Austrii, obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który według tradycji pozostawił tu żołnierz z czasów wojen napoleońskich.
  • Od strony północnej kaplica św. Melchiora Grodzieckiego, urodzonego w Cieszynie w 1584 roku. W ołtarzu znajduje się obraz pędzla Jana Wałacha, przedstawiający Męczennika stojącego nad Olzą. Kaplica została poświęcona św. Melchiorowi po jego beatyfikacji, która miała miejsce w 1905 roku, za pontyfikatu papieża Piusa X. W 1995 roku odbyły się uroczystości dziękczynne za kanonizację św. Melchiora Grodzieckiego z udziałem Episkopatu Polski. Owocem tych uroczystości jest całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele.

Parafia św. Marii Magdaleny została erygowana w XIII wieku. Natomiast księgi metrykalne prowadzone są od XVII wieku. Parafia liczy obecnie 7000 wiernych.

W czasie obchodów pięciolecia koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej ks. bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej ustanowił kościół św. Marii Magdaleny diecezjalnym sanktuarium maryjnym.

Odpusty w kościele św. Marii Magdaleny:
  • niedziela po 22 lipca - ku czci św. Marii Magdaleny
  • pierwsza niedziela września - ku czci św. Melchiora Grodzieckiego