Wiadomości
parafiamagdaleny.pl

         

                                               Statystyka Parafialna 2022

 

            Liczba katolików - 6100                                dominicantes –  1527

 

 

 

2021

2022

Różnica

Chrzty

68

56

-12

Śluby

18

16

-2

Pogrzeby

129

120

-9

Zaopatrzenia chorych

196

251

+55

Obecni na Mszy św

1297

1527

+230

Komunia św

56 tys.

67,5 tyś

+11,5 tyś

I Komunia św.

84

71

- 13

Bierzmowanie

118

83

- 35

 

Zaplanowane inwestycje

Zakończyliśmy III etap osuszania murów naszego kościoła. Wystąpiliśmy do MKIDN oraz do WKZ z prośbą o dofinansowanie IV, ostatniego etapu osuszania. Po zakończeniu tego etapu będziemy malować zewnętrzną elewację kościoła uszkodzoną na skutek przeprowadzonych prac. Po zakończeniu prac związanych z usuwaniem wilgoci rozpoczniemy remont organów naszej świątyni parafialnej

 

Bardzo serdecznie dziękuję

Księżom wikariuszom – za wspólnotę życia, odprawiane Msze św, posługę w konfesjonale, głoszone Słowo Boże, prowadzenie grup parafialnych, przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, katechizację i świadectwo życia

Radom Parafialnym – za troskę o wymiar duchowy i materialny naszej wspólnoty parafialnej

Katechetkom i katechetom – za katechizację i świadectwo życia

Organistom – za prowadzenie śpiewu liturgicznego podczas Mszy św. i nabożeństw

Służbie kościelnej – za troskę o przygotowywanie liturgii i troskę o świątynię

Kancelistce i księgowej – za oddaną pracę w kancelarii parafialnej i prowadzenie finansów.

Państwu Rekiel – za troskę o czystość i piękno świątyni oraz dzieła charytatywne

Pani Joannie Przyłęckiej– za piękne przyozdabianie świątyni kwiatami i inne dekoracje

Paniom Gospodyniom –Joannie i Elżbiecie, za posługę stołu na plebanii

Osobom Pełniącym Straż przy Pocztach Sztandarowych – za Wasze uświetnianie uroczystości parafialnych, kościelnych i państwowych

Służbie Liturgicznej – za posługę Chrystusowi w tajemnicy Eucharystii i wszelką pomoc

Wspólnocie „Margaretek” – za modlitwę w intencji kapłanów

Wszystkim grupom parafialnym – za modlitwę, kroczenie drogą do Boga poprzez charyzmaty ruchów i wspólnot oraz życzliwość i pomoc

Wszystkim Parafiankom i Parafianom – za ofiarowane modlitwy, przyjmowane Komunie św

w naszej intencji, atmosferę pobożności i miłości oraz za ofiary wspierające inwestycje

i funkcjonowanie parafii w bardzo trudnych dla wszystkich czasach

 

 

 

ks. Proboszcz