Wiadomości
parafiamagdaleny.pl


Statystyka duszpasterska za rok 2020


 

            Liczba katolików  - 6300                              dominicantes – 

 

 

 

2019

2020

Różnica

Chrzty

80

45

-35

Śluby

25

19

-6

Pogrzeby

127

134

+7

Zaopatrzenia chorych

248

175

-73

Obecni na Mszy św

2247

-

-

Komunia św

115 tys

55 tyś

- 60 tyś

I Komunia św.

50

72

+22

Bierzmowanie

78

-

-

 

Zaplanowane inwestycje

Z powodu pandemii parafia w nowym roku podejmie przeprowadzenie III etapu prac nad  usuwaniem zawilgocenia murów naszej świątyni. Wystąpiliśmy do MKIDN z prośbą o dofinansowanie. Jeśli je otrzymamy podejmiemy próbę przeprowadzenia tej inwestycji.

Z powodu kryzysu finansowego wszystkie pozostałe inwestycje zostają wstrzymane  

 

Bardzo serdecznie dziękuję

Księżom wikariuszom – za wspólnotę życia, odprawiane Msze św, posługę w konfesjonale, głoszone Słowo Boże, prowadzenie grup parafialnych, przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, katechizację i świadectwo życia

Radom Parafialnym – za troskę o wymiar duchowy i materialny naszej wspólnoty parafialnej

Katechetkom i katechetom – za katechizację i świadectwo życia

Organistom – za prowadzenie śpiewu liturgicznego podczas Mszy  św i nabożeństw

Służbie kościelnej – za troskę o przygotowywanie liturgii i troskę o świątynię

Kancelistce i księgowej – za oddaną pracę w kancelarii parafialnej i prowadzenie finansów .

Państwu Rekiel – za troskę o czystość i piękno świątyni oraz dzieła charytatywne

Pani Joannie Przyłęckiej– za piękne przyozdabianie świątyni kwiatami i inne dekoracje

Panu Gospodarzowi – Markowi, za pomoc w pracach technicznych na parafii i piękną szopkę Bożonarodzeniową

Paniom Gospodyniom –Joannie i Zofii, za posługę stołu na plebanii

Paniom Prowadzącym Kuchnię Społeczną – Annie i Alicji za troskę o biednych

i bezdomnych oraz prowadzenie dzieła do momentu wystąpienia pandemii

Osobom Pełniącym Straż przy Pocztach Sztandarowych – za Wasze uświetnianie uroczystości parafialnych, kościelnych i państwowych

Służbie Liturgicznej – za posługę Chrystusowi w tajemnicy Eucharystii i wszelką pomoc

Wspólnocie „Margaretek” – za modlitwę w intencji kapłanów

Wszystkim grupom parafialnym – za modlitwę, kroczenie drogą do Boga poprzez charyzmaty ruchów i wspólnot oraz życzliwość i pomoc

Wszystkim Parafiankom i Parafianom – za ofiarowane modlitwy, przyjmowane Komunie św

w naszej intencji, atmosferę pobożności i miłości oraz za ofiary wspierające inwestycje

i funkcjonowanie parafii w bardzo trudnych dla wszystkich czasach

 

ks. Proboszcz