Wiadomości
parafiamagdaleny.pl

                                               Statystyka Parafialna 2021

 

            Liczba katolików  - 6150                               dominicantes –  1297

 

 

 

2020

2021

Różnica

Chrzty

45

68

+23

Śluby

19

18

-1

Pogrzeby

134

129

-7

Zaopatrzenia chorych

175

196

+21

Obecni na Mszy św

2247

1297

- 950

Komunia św

55 tys

56 tyś

+1 tyś

I Komunia św.

72

84

+12

Bierzmowanie

-

118

-

 

Zaplanowane inwestycje

Z powodu wstrzymania dofinasowania z Ministerstwa parafia w nowym roku podejmie kolejną próbę przeprowadzenie III etapu prac nad  usuwaniem zawilgocenia murów naszej świątyni. Wystąpiliśmy po raz kolejny do MKIDN z prośbą o dofinansowanie. Jeśli je otrzymamy podejmiemy próbę przeprowadzenia tej inwestycji.

Z powodu kryzysu finansowego wszystkie pozostałe inwestycje zostają wstrzymane  

 

Bardzo serdecznie dziękuję

Księżom wikariuszom – za wspólnotę życia, odprawiane Msze św, posługę w konfesjonale, głoszone Słowo Boże, prowadzenie grup parafialnych, przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, katechizację i świadectwo życia

Radom Parafialnym – za troskę o wymiar duchowy i materialny naszej wspólnoty parafialnej

Katechetkom i katechetom – za katechizację i świadectwo życia

Organistom – za prowadzenie śpiewu liturgicznego podczas Mszy św. i nabożeństw

Służbie kościelnej – za troskę o przygotowywanie liturgii i troskę o świątynię

Kancelistce i księgowej – za oddaną pracę w kancelarii parafialnej i prowadzenie finansów.

Państwu Rekiel – za troskę o czystość i piękno świątyni oraz dzieła charytatywne

Pani Joannie Przyłęckiej– za piękne przyozdabianie świątyni kwiatami i inne dekoracje

Paniom Gospodyniom –Joannie i Elżbiecie, za posługę stołu na plebanii

Osobom Pełniącym Straż przy Pocztach Sztandarowych – za Wasze uświetnianie uroczystości parafialnych, kościelnych i państwowych

Służbie Liturgicznej – za posługę Chrystusowi w tajemnicy Eucharystii i wszelką pomoc

Wspólnocie „Margaretek” – za modlitwę w intencji kapłanów

Wszystkim grupom parafialnym – za modlitwę, kroczenie drogą do Boga poprzez charyzmaty ruchów i wspólnot oraz życzliwość i pomoc

Wszystkim Parafiankom i Parafianom – za ofiarowane modlitwy, przyjmowane Komunie św

w naszej intencji, atmosferę pobożności i miłości oraz za ofiary wspierające inwestycje

i funkcjonowanie parafii w bardzo trudnych dla wszystkich czasach

 

 

ks. Proboszcz