Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Po raz kolejny w naszej parafii przy wyjściu z kościoła Caritas parafialna rozdzielala skarbonki „Jałmużny wielkopostnej”. Bardzo zachęcamy do udziału w tej szlachetnej akcji.
Prosimy, aby taka skarbonka stała w każdym domu, w miejscu widocznym i w ten sposób przypominała wszystkim domownikom o specyfice okresu Wielkiego Postu.
Akcja „Jałmużna Wielkopostna" podobnie jak Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest akcją ekumeniczną od kilku lat podejmowaną przez Kościoły: Katolicki, Ewangelicki i Prawosławny. Hasłem, które towarzyszyć będzie tegorocznej skarbonce, jest wezwanie: „Skarbonka Miłosierdzia". Cel jest prosty - pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych.
Akcja ma mieć charakter rodzinny i wychowawczy. Dorosłych prosimy, aby wyjaśnili dzieciom ideę skarbonek, a przez to od najmłodszych lat formowali u nich  postawę ofiarności i wrażliwości na potrzeby innych. W naszej parafii, w naszych rodzinach ofiarujemy zebrane środki na pomoc dla chorych znajdujących sie w Zakladzie Opiekunczo - Leczniczym s. Elżbietanek w Cieszynie.