Wiadomości
parafiamagdaleny.pl

Diecezjalna Komisja Muzyki potwierdziła konieczność gruntownego remontu organów. Komisja po dwukrotnym spotkaniu, również z szefem firmy organmistrzowskiej, dopuściła możliwość rozbudowy instrumentu. Aby zbadać wszelkie możliwości oraz zachować dotychczasowe brzmienie naszego instrumentu zdecydowała się poprosić o ekspertyzę prof. Gembalskiego, wybitnego muzyka i eksperta w dziedzinie organmistrzostwa. Jego glos będzie decydujący w kwestii rozbudowy

Po wydaniu przez niego opinii oraz opinii konserwatora zabytków rozpoczniemy proces uzyskiwania stosownych pozwoleń a po ich uzyskaniu przystąpimy do remontu


Zbieramy środki  do przeprowadzenia prac. remontowych.  Zamieszczamy numer osobnego konta, na które można wpłacać ofiary na remont organów. 

Konto: 76 8113 0007 2001 0175 7295 0007 z dopiskiem Organy

Środki na remont organów możemy wpłacać także w kancelarii parafialnej

Zdjęcia z wnętrza instrumentu ukazujące część zniszczeń i zużycie instrumentu..

Chcemy to uczynić już teraz aby czas kiedy nie będą grały organy był w miarę możliwości jak najkrótszy a prace posuwały się sprawnie.