Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Papieska Rada zwraca uwagę aby wierni bez przeszkód słuchali Słowa Bożego i w pełni włączali się w sprawowaną Liturgię co nie jest możliwe gdy podczas Mszy św. przystępują do spowiedzi.

Kiedy i jak sprawujemy Sakrament Pokuty w naszej świątyni?
Spowiedź odbywa się 15 min przed Mszą św. o godz. 6.30, 30 minut przed każdą Mszą św. niedzielną oraz Mszą św. o godz. 8.00 i 18.00 w tygodniu.
Spowiedź odbywa się w konfesjonale

Spowiedź odbywa sie  w konfesjonałach