Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Po wakacjach, zachęceni przez Ojca św. Franciszka, rozpoczynamy sprawowanie Mszy św. pogłębiających naszą wiarę i formujących duchowość chrześcijańską.
  • wszystkich pragnących pogłębiać swoje życie modlitewne, zapraszamy na Msze św. połączone ze spotkaniem modlitewnym, przygotowane przez wspólnotę Odnowy w Duchu św „Radość”, które będą sprawowane w każdy poniedziałek, o godz. 18.00 w kościele św. Marii Magdaleny

  • wszystkie dzieci wraz z rodzicami i opiekunami zapraszamy na Msze św. szkolne, które będą sprawowane w każdy czwartek, o godz. 18.00 w naszym kościele. Ponadto Msze św z homilia dla dzieci będą sprawowane w niedziele o godz. 10.30.

  • młodzież zapraszamy na spotkania w każdy piątek, które będą rozpoczynać się w naszym kościele Mszą św. o godz. 18.00