Wiadomości
parafiamagdaleny.pl


Światowy Dzień Modlitw o Powołania
– święto obchodzone corocznie w Kościele katolickim w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku.

Historia

Ustanowienie święta w okresie wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zmalała drastycznie ilość księży, zakonników i zakonnic, obserwowano liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego. Początkowo święto obchodzono w II Niedzielę Wielkanocną, ale po posoborowej reformie kalendarza liturgicznego, jest to IV Niedziela Wielkanocna

Obchody

Pierwsze obchody odbyły się 12 kwietnia 1964 roku.
Celem obchodów jest przeznaczenie tego dnia na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego, życia zakonnego czy konsekrowanego.
Z tej okazji każdego roku papież wygłasza orędzie do wszystkich wiernych Kościoła.
W przesłaniu na Dzień Modlitw o Powołania w 2012 papież stwierdził, że miłość do Boga i miłość do człowieka stanowią „jakościowy znak powołania” i przypomina że „zadaniem duszpasterstwa powołań jest dawanie osobom powołanym punktów orientacji na drogach życia”

Obchody w Polsce
W polskim Kościele Światowy Dzień Modlitw rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania, również: Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne lub Tydzień modlitw o powołania do służby Bożej
Kościół chce w ten sposób przypomnieć wiernym, aby również przez cały rok troszczyli się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego. Szczególnym dniem modlitwy o powołania w ciągu roku są także pierwsze czwartki miesiąca

Rekrutacja do Seminarium Duchownego
Osoby pragnące wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.

Warunki przyjęcia
Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:
a) Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
b) Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
c)  Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
d) Zdrowie psychiczne i fizyczne,
e) Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
f)  Wolność w wyborze powołania,
g)  Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Termin lipcowy
 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna
  do 1 lipca – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Orydnariuszem
  3 lipca – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)
 2. Egzaminy
  4 lipca – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z Ojcem Duchownym (WSD, Kraków, ul. Piłsudskiego 4)
  8 lipca – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium (WSD, Kraków, ul. Piłsudskiego 4)
Termin wrześniowy
 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna
  do 30 czerwca – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Orydnariuszem
  2 lipca– rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)
 2. Egzaminy
  3 - 4 lipca – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z Ojcem Duchownym, indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium (WSD, Kraków, ul. Piłsudskiego 4)
Potrzebne dokumenty
 1. Własnoręcznie napisane podanie
 2. Życiorys
 3. Świadectwo maturalne (oryginał)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 5. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 7. Opinia Księdza Proboszcza i katechety
 8. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu)
 9. Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem)
Test i rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci będą pisać test i odbędą rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zakres wiadomości katechetyczno-teologicznych na poziomie szkoły średniej. Będą one miały miejsce w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 4. Terminy zostaną podane kandydatom w momencie składania dokumentów. W przygotowaniu się proponowana jest lektura następujących pozycji:
 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.
 2. Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.
 3. Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.