Wiadomości
parafiamagdaleny.pl


Światowy Dzień Modlitw o Powołania
– święto obchodzone corocznie w Kościele katolickim w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku.

Historia

Ustanowienie święta w okresie wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zmalała drastycznie ilość księży, zakonników i zakonnic, obserwowano liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego. Początkowo święto obchodzono w II Niedzielę Wielkanocną, ale po posoborowej reformie kalendarza liturgicznego, jest to IV Niedziela Wielkanocna

Obchody

Pierwsze obchody odbyły się 12 kwietnia 1964 roku.
Celem obchodów jest przeznaczenie tego dnia na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego, życia zakonnego czy konsekrowanego.
Z tej okazji każdego roku papież wygłasza orędzie do wszystkich wiernych Kościoła.
W przesłaniu na Dzień Modlitw o Powołania w 2012 papież stwierdził, że miłość do Boga i miłość do człowieka stanowią „jakościowy znak powołania” i przypomina że „zadaniem duszpasterstwa powołań jest dawanie osobom powołanym punktów orientacji na drogach życia”

Obchody w Polsce
W polskim Kościele Światowy Dzień Modlitw rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania, również: Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne lub Tydzień modlitw o powołania do służby Bożej
Kościół chce w ten sposób przypomnieć wiernym, aby również przez cały rok troszczyli się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego. Szczególnym dniem modlitwy o powołania w ciągu roku są także pierwsze czwartki miesiąca

Rekrutacja do Seminarium Duchownego
Osoby pragnące wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.

Warunki przyjęcia
Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:
a) Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
b) Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
c)  Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
d) Zdrowie psychiczne i fizyczne,
e) Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
f)  Wolność w wyborze powołania,
g)  Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:

 1. Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
 2. Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
 3. Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
 4. Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 5. Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 6. Wolność w wyborze powołania,
 7. Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Dokumenty kandydata do Seminarium

 1. Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK
 2. Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 3. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 5. Zaświadczenie o niekaralności
 6. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 7. Opinia Księdza Proboszcza
 8. Opinia nauczyciela religii/katechety
 9. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 10. Fotografia (1 sztuka, format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)

Terminy rekrutacji
Rekrutacja 2023/24

Termin lipcowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 7 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 6 lipca – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 7 lipca – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (dla obu diecezji)

 • 10  lipca 2023 godz. 10.00 (Kraków, ul. Podzamcze 8) 

Termin wrześniowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 8 września – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD AK, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 12 września – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 13 września – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (dla obu diecezji)

 • 15 września 2023 godz. 10.00 (Kraków, ul. Podzamcze 8) – rekrutacja w Seminarium

Program rekrutacji

 • test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 • test sprawności psychologicznej
 • rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o podane tezy
 • ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny

(Obowiązuje strój galowy)