Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
 

 Sprawozdanie z działalności zespołu parafialnego CARITAS przy parafii św Marii Magdaleny w Cieszynie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU CARITAS PRZY PARAFII
ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W
CIESZYNIE ZA ROK 2023
Zespół Caritas działający przy naszej parafii po raz kolejny wykazał się pomocniczością,
empatią, solidarnością oraz miłością społeczną. Zaznaczyć trzeba również, że to nie tylko członkowie
naszego zespołu, ale również wszyscy parafianie dołożyli do tego dzieła swoją cegiełkę za co na
wstępie bardzo chcielibyśmy podziękować.
Niewątpliwie każdy z nas zauważył, iż od kilku lat sytuacja gospodarcza krajowa, jak i
zagraniczna uległa destabilizacji, co ma ogromny wpływ na prywatne budżety domowe. Tym
bardziej doceniamy każdą złotówkę ofiarowaną na wsparcie naszych przedsięwzięć. Niemniej w
roku 2023 środki zgromadzone podczas comiesięcznych zbiórek nie pokryły wszystkich nakładów
finansowych, pozwoliły zrealizować niespełna 82% całości kosztów jakie miały miejsce w
poprzednim roku naszych działań. Dzięki wieloletniej działalności parafialnego zespołu Caritas udało
się zgromadzić zaplecze kapitałowe, które w takim przypadku zostało wykorzystane.
Zebrane środki finansowe przeznaczone zostały na takie działania jak:
 wsparcie kuchni społecznej
 dopłaty do leków
 zakup artykułów spożywczych
 dofinansowanie rehabilitacji
 organizowanie spotkań dla seniorów
 wykonanie paczek dla chorych i seniorów
 dofinansowanie koloni letnich dla dzieci
Ponadto pieniądze zebrane podczas zbiórki, która odbyła się w lutym została w całości
przekazana na wsparcie mieszkańców Syrii, którzy ucierpieli podczas trzęsienia ziemii. Na ten cel
zebrana została kwota 9950,00 złotych.
Dodatkowo w miesiącu grudniu przeprowadzona została zbiórka żywności w ramach akcji
"TAK POMAGAM". Dzięki tej inicjatywie zebrane artykuły zostały przekazane potrzebującym
rodzinom z naszej parafii, do Zakładu Sióstr Boromeuszek oraz do Klasztoru Braci Mniejszych -
Franciszkanów, którzy przejęli inicjatywę kuchni dla ubogich.
Za każdą okazaną życzliwość, za każdą modlitwę oraz datek finansowy z serca bardzo
dziękujemy.
zespół CARITAS

 Po przerwie wznowiliśmy I czwartkowe dyżury Caritas


Członkowie Caritas dyżurują w każdy I czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w sali Jana Pawła II
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zamieszkujące w naszej parafii mogą się zgłosić po uzyskanie pomocy
Można zgłosić osoby, które znamy i uważamy, ze potrzebują pomocy
Serdecznie zachęcamy do niesienia pomocy

Można również zadzwonić pod numer dyżurny Caritas.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00.
Pod ten numer mogą się zgłaszać również osoby chętne do posługi w Caritas parafialnej

Telefon Dyżurny Caritas

+48 883 757 989


Informujemy seniorów, że członkowie Caritas, którzy się z Wami kontaktują mają imienne legitymacje Caritas z pieczęcią parafii