Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
W sobotę, 30 maja wchodzimy w kolejny etap pracy duszpasterskiej w czasie epidemii koronawirusa....Uczestnictwo we Mszy Świętej

– Na terenie naszej diecezji seniorom i osobom odczuwajacym strach przed zarażeniem została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania
- W naszym kościele zgodnie z przepisami państwowymi i zaleceniami Biskupa Bielsko–Żywieckiego nie ma limitu wiernych uczestniczacych w Mszach św 

Wierni w kościele powinni znajdować się w kościele w odległości nie mniejszej niż 2 m. Przypominamy, że gdy nie możemy zachować dystansu spolecznego  powinniśmy posiadać podczas Mszy św. maseczkę
Zwolnieni z tego obowiązku są tylko kapłani sprawujący Msze św.
Za wszelkie naruszenie przepisów państwowych karę ponosi proboszcz parafii dlatego on powinien czuwać nad ich przestrzeganiem
– Pogrzeby sprawujemy już w zwykłej formie 

Nawiedzenie Kościoła
– W obecnej sytuacji możemy już nawiedzać kościół a także od poniedziałku, 1 czerwca wznawiamy po przerwie calodzienną adorację

Spowiedź Święta
Spowiadamy 15 minut przed Mszą św. o godz. 6.30 i pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 i 18.00  oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św.
Pamiętajmy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Kapłan i penitent muszą mieć założoną maseczkę i zachowują od siebie bezpieczną odległość
Spowiadamy już w konfesjonale

Namaszczenie Chorych
– Od pierwszej soboty czerwca wracamy do odwiedzin chorych z posługą sakramentalną. Należy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii

I Komunia Święta i Bierzmowanie
– Pierwsza Komunia Święta odbedzie sie w niedziele 14 i 21 czerwca
Bierzmowanie planujemy na miesiąc październik  Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z Biskupem

Spotkania grup duszpasterskich
Od poniedziałku, 8 września wznawiamy spotkania wszelkich grup duszpasterskich i formacyjnych. Zasady spotkań określi ksiadz opiekun

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 30 maja 2020 roku do odwołania

Ks. Proboszcz