Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Uroczystość dziękczynna za kanonizację św. Melchiora Grodzieckiego - którego papież Jan Paweł II ogłosił świętym 2 lipca br. w Koszycach na Słowacji - odbyła się 7 września w Cieszynie, mieście urodzenia Świętego. Dziękczynienie rozpoczęto o godz. 1600 czuwaniem modlitewnym na cieszyńskim Rynku, w czasie którego rozważano poszczególne etapy życia św. Melchiora, a także przypomniano majową pielgrzymkę Ojca Świętego do diecezji bielsko-żywieckiej i kanonizację św. Jana Sarkandra, którego również zamordowano w XVII w wieku w czasie wojen religijnych. O godz. 1700 metropolita krakowski Franciszek kardynał Macharski - w obecności biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego, koncelebrujących biskupów, kapłanów i wiernych - poświęcił w zabytkowym kościele św. Trójcy, nie opodal Rynku, witraż przedstawiający św. Melchiora Grodzieckiego,ufundowany przez miasto Cieszyn i złożony jako dar papieżowi Janowi Pawłowi II. - Otwiera się nowy rozdział w historii naszego miasta, w historii naszej ziemi - powiedział burmistrz Cieszyna Jan Olbrycht witając w imieniu Rady Miasta gości i prosząc Księdza Kardynała o poświęcenie witraża. Słowa powitania skierował również do zebranych dziekan cieszyński ks. kan. Andrzej Rdest.
Następnie w procesji, niosąc znajdujące się w kościele św. Trójcy relikwie męczenników koszyckich, udano się na Rynek, gdzie odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył metropolita krakowski Franciszek kardynał Macharski. W słowach powitania biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy powiedział, że „w momencie, gdy trzeba odpowiedzialnej decyzji sumienia, kiedy tak bardzo potrzebujemy mądrości, refleksji i modlitwy” powinniśmy spojrzeć na św. Melchiora i jego współbraci męczenników, którzy „chociaż przychodzą do nas z mrocznej epoki wojen i nienawiści, to jednak w białej szacie pokoju i zbawienia”. Ksiądz Biskup podkreślił wielki wkład w kanonizację św. Melchiora Grodzieckiego obecnego na uroczystości metropolity katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia i jego poprzednika biskupa Herberta Bednorza. Ordynariusz Bielsko-Żywiecki poinformował również o porannym telefonie z Castel Gandolfo z wiadomością, że „Ojciec Święty Jan Paweł II uczestniczy całym sercem w tych cieszyńskich uroczystościach dziękczynnych” i przesyła swoje błogosławieństwo. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił arcybiskup Stanisław Nowak, ordynariusz częstochowski.
- Witamy dziś na polskiej ziemi męczennika sumienia, świadka wierności Bogu aż do ostatecznych granic. Święty Melchiorze, jesteś nam koniecznie potrzebny na czasy trudne, jesteś nam potrzebny na czas wybierania przywódców narodu, aby te wybory były wyborami w sumieniu i wyborami ludzi sumienia - mówił Ksiądz Arcybiskup, podkreślając rolę sumienia w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym, zarówno Polski, Europy jak i całego świata.Na zakończenie biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Janusz Zimniak odczytał telegram do Ojca Świętego, w którym obecni biskupi, kapani i wierni podziękowali za wyniesienie do chwały św. Melchiora Grodzieckiego, zapewnili Ojca Świętego o modlitwie i prosili o błogosławieństwo.
Mszę św. również koncelebrowali: sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Tadeusz Pieronek, metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń, biskup zielonogórsko-gorzowski Adam Dyczkowski, biskup kielecki Kazimierz Ryczan, biskup sosnowiecki Adam Śmigielski, biskup Piotr Bednarczyk z Tarnowa, biskupi Kazimierz Nycz i Jan Szkodoń z Krakowa, biskup Piotr Skucha z Sosnowca, prowincjał Księży Jezuitów ks. Mieczysław Kożuch, przedstawiciele Kapituły Metropolitarnej z Katowic i Krakowa, pracownicy Kurii Bielsko-Żywieckiej oraz licznie przybyli kapłani diecezjalni i zakonni. Wśród zgromadzonych wiernych z całej diecezji w uroczystości uczestniczyli: wojewoda bielski Marek Trombski, rektor Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Andrzej Włochowicz, delegacja Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-nie z rektorem Kazimierzem Ślęczką, przedstawiciele PAT z Krakowa, klerycy seminarium, siostry zakonne oraz władze wojewódzkie i samorządowe poszczególnych miast diecezji.
Po Mszy św. w kaplicy kościoła Marii Magdaleny odprawiono nabożeństwo różańcowe i Apel Jasnogórski, po którym rozpoczęto adorację Najświętszego Sakramentu. - Była to największa uroczystość religijna w naszym mieście od 1905 roku, kiedy to odbyło się tutaj dziękczynienie za beatyfikację św. Melchiora Grodzieckiego - powiedział KAI ks. Henryk Satława, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie i główny organizator uroczystości. - Począwszy od dnia dzisiejszego w naszym kościele będzie stała, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu - dodał ksiądz Satława.
W czasie uroczystości - transmitowanej bezpośrednio przez Radio „Maryja” - śpiewały chóry cieszyńskich parafii i grała Orkiestra Wojskowa z Bielska-Białej. Liturgię ubogacili wierni w strojach regionalnych i delegacje ze sztandarami z różnych parafii i regionów diecezji. O godz. 22.00 z sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza Radio „Maryja”.