Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Listopad będzie miesiącem naszej szczególnej duchowej więzi ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji.
„Modlitwa za zmarłych jest naszą powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Pragniemy zaproponować w naszej parafii modlitwy wypominkowe:
   jednorazowe – modlimy się różaniec za naszych zmarłych w czasie oktawy Wszystkich Świętych
   roczne – modlimy się za naszych zmarłych cząstkę różańca przez cały rok przed niedzielnymi mszami o godz. 7.15 i 8.45 oraz odprawiamy za nich mszę świętą w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 18.00.

Wypominki jednorazowe możemy składać w kancelarii lub zakrystii, natomiast wypominki roczne przyjmują kapłani po mszach świętych oraz w kancelarii.
Karty na wypominki jednorazowe możemy zabrać wychodząc z kościoła.

Za wszystkie ofiary złożone na ten cel składamy serdeczne Bóg zapłać.