Odnowa w Duchu Świętym
parafiamagdaleny.pl
Odnowa w Duchu Świętym nie jest typowym ruchem religijnym, chociaż tym pojęciem jest najczęściej określana. Jej Założycielem jest … Duch Święty. To On sprawił, że w 1967 roku grupa katolickich profesorów i studentów w Stanach Zjednoczonych doświadczyła odkrycia odnowy duchowej, której towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów Ducha Świętego, również tych wymienionych w 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian. Był to początek katolickiej Odnowy charyzmatycznej.

Strona internetowa

W 1982 roku w Cieszynie takiego poruszenia serca przez Ducha Świętego doświadczyli studenci Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie. To był początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, grupy RADOŚĆ w Cieszynie.

Obecnie Grupa Odnowy w Duchu Świętym RADOŚĆ, działająca przy parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie to wspólnota około 50 osób w różnym wieku, od 18 do 70 roku życia, różnego stanu i różnych zawodów, pochodząca z prawie wszystkich parafii znajdujących się na terenie Cieszyna.

Posługę opiekuna - moderatora grupy pełni obecnie ks. Piotr Maślanka 

Spotkania grupy RADOŚĆ odbywają się w tygodniowych odstępach czasowych, w poniedziałki, w kościele  Świętej Marii Magdaleny przy Pl. Dominikańskim w Cieszynie.
Wspólną modlitwę rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00

Dalsza część trwania we wspólnocie przybiera różne formy. Są nimi modlitwa uwielbienia i dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski, rozważanie i modlitwa wybranym fragmentem Pisma Św. (np. czytania dnia), adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się doświadczeniem działania Boga w naszym codziennym życiu, a także cykle konferencji o zróżnicowanej tematyce religijno– społecznej.

Grupa RADOŚĆ to jedyna grupa katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, działająca w Cieszynie, lecz nie jedyna w Polsce, w Europie i na świecie. Stanowimy jedną z kilkudziesięciu działających w regionie diecezji bielsko-żywieckiej oraz kilkuset na obszarze Polski. Nasza wspólnota bezpośrednio koordynowana jest przez moderatora odpowiedzialnego za rejon naszej diecezji ks. Romana Berke.