Sodalicja Mariańska
parafiamagdaleny.pl
Sodalicja Mariańska pod patronatem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i św. Andrzeja Boboli działa przy parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Erygowana została w październiku 1924 roku przy kościele św. Krzyża OO. Jezuitów. Od 1934 roku moderatorami tejże Sodalicji działającej według statutu Sodalicji Mariańskich są ks. proboszczowie cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny.

Celem Sodalicji Mariańskiej jest: pielęgnowanie własnego życia nadprzyrodzonego, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny - naśladowanie Jej cnót, a przede wszystkim cnoty czystości, pogłębianie zasad religijnych swoich członków oraz pobudzanie ich do gorliwej pracy apostolskiej, wdrażanie członków do pracy duszpasterskiej w parafii.
 • Sodaliska powinna odzwierciedlać w swoim życiu cnoty, którymi jaśniała Najświętsza Panna i wywierać na otoczenie wpływ najbardziej zbawienny.
 • Sodaliska przystępuje przynajmniej raz w miesiącu do sakramentów świętych i bierze udział we wspólnych Komuniach świętych.
 • Sodaliska uczestniczy w miesięcznych nabożeństwach i zebraniach Sodalicji oraz rekolekcjach.
 • Sodaliska odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca świętego lub modlitwę świętego Bernarda do Najświętszej Maryi Panny.
 • Sodaliska utrzymuje serdeczne stosunki z innymi sodaliskami, także poza zebraniami sodalicyjnymi

Obowiązki te wykonuje z miłości ku Maryi a nie pod grzechem

Praca formacyjna ma na celu rozwój osobowy i dążenie do świętości. Dokonuje się to przez:
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych i codzienny rachunek sumienia.
 • Wspólna Komunia święta, nabożeństwa i zebrania.
 • Udział w rekolekcjach zamkniętych
 • Urządzanie odczytów, wykładów i akademii o charakterze religijnym.
 • Uroczysty obchód świąt maryjnych.
 • Czytanie, abonowanie i rozpowszechnianie książek i czasopism religijnych.
 • Praca apostolska i pomoc duszpasterska w myśl Misji Wewnętrznych.
 • Organizowanie pielgrzymek, zjazdów i wycieczek.
 • Praca w sekcjach.
 • Wzajemna pomoc duchowa.

Święta patronalne:
 • 16 maj - święto świętego Andrzeja Boboli
 • 1 październik - wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
 • 8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

SPOTKANIA
Spotkania Sodalicji Mariańskiej w parafii świętej Marii Magdaleny odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca. Co roku w okresie Bożonarodzeniowym organizujemy "opłatek" a w czasie Wielkanocnym "święcone", wyjeżdżamy też na pielgrzymki do Sanktuariów maryjnych. Wszystkich, którzy kochają Matkę Najświętszą i chcą naśladować jej cnoty - zapraszamy w nasze szeregi w trzeci piątek każdego miesiąca na godz. 16.30 do Sali Jana Pawła II przy ul. Sejmowej 7.


Cześć Maryi!