Wiadomości
parafiamagdaleny.pl
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci zainspirowało do zorganizowania w naszej parafii Koła Misyjnego. Zapraszamy dzieci do włączenia się w jego szeregi...
Głównym założeniem Koła Misyjnego jest ukazanie misyjności Kościoła i uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka. Pierwsze spotkanie, na które zapraszamy dzieci od 6 roku życia, odbędzie się w piątek, o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum i Liceum Katolickiego. 

Aby pomagać misjonarzom w Kamerunie młodzież z naszej parafii rozprowadza również kalendarze misyjne.
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony
na budowę przedszkola w Kamerunie.