Najświętszy sakrament
parafiamagdaleny.pl
MSZA ŚWIĘTA:

Jest pamiątką uczty, jaką Pan Jezus spożył z Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek.

Jest tajemniczym, ale realnym uobecnieniem ofiary krzyżowej i chwalebnego zmartwychwstania Jezusa.

Jest wypełnieniem woli Jezusa Chrystusa, by czynić to na Jego pamiątkę. Św. Paweł relacjonuje: "Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!" (1 Kor 11, 23-25).

Jest odpowiedzią naszej wiary na tajemnicę Bożej obecności, który przeradza się w konkretny czyn: najpierw przyjęcie Jezusa (pod postaciami chleba i wina) jako prawdziwie obecnego na Mszy św., a potem pójście z Nim do codzienności i świadczenia o Nim przed innymi.

Jest zachowaniem ciągłości tradycji całego Kościoła, który od początku trwał, jak relacjonują Dzieje Apostolskie: "na łamaniu chleba i w modlitwie".

Jest wsłuchaniem się dzięki pomocy Ducha Świętego w Boży plan zbawienia względem grzeszników, kiedy słuchamy Słowa Bożego i przyjmujemy go z wiarą.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w każdy czwartek o godzinie 17.00 w czasie mszy św. dla uczniów klas II szkoły podstawowej i ich rodziców w kościele św. Trójcy.
Obecność na mszach świętych jest obowiązkowa!

Msza święta szkolna dla uczniów szkół podstawowych (oprócz klas II) w każdy I czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele św. Marii Magdaleny. Od godziny 17.30 okazja do spowiedzi świętej.
Obecność na mszach świętych jest obowiązkowa!