Najświętszy sakrament
parafiamagdaleny.pl
MSZA ŚWIĘTA:

Jest pamiątką uczty, jaką Pan Jezus spożył z Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek.

Jest tajemniczym, ale realnym uobecnieniem ofiary krzyżowej i chwalebnego zmartwychwstania Jezusa.

Jest wypełnieniem woli Jezusa Chrystusa, by czynić to na Jego pamiątkę. Św. Paweł relacjonuje: "Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!" (1 Kor 11, 23-25).

Jest odpowiedzią naszej wiary na tajemnicę Bożej obecności, który przeradza się w konkretny czyn: najpierw przyjęcie Jezusa (pod postaciami chleba i wina) jako prawdziwie obecnego na Mszy św., a potem pójście z Nim do codzienności i świadczenia o Nim przed innymi.

Jest zachowaniem ciągłości tradycji całego Kościoła, który od początku trwał, jak relacjonują Dzieje Apostolskie: "na łamaniu chleba i w modlitwie".

Jest wsłuchaniem się dzięki pomocy Ducha Świętego w Boży plan zbawienia względem grzeszników, kiedy słuchamy Słowa Bożego i przyjmujemy go z wiarą.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie do Komunii Świętej w parafii św. Marii Magdaleny

 

Informacje podstawowe

 • Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa się z zasady co roku 3 Maja (chyba że, sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwala, wówczas wyznaczany jest inny termin).
 • Do tej ważnej uroczystości przygotowujemy dzieci mieszkające na terenie naszej parafii. Istotny jest adres zamieszkania a nie szkoła do, której uczęszcza dziecko.
 • W naszej parafii To rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej Komunii! Nikt inny. Niezależnie od podejścia, zaangażowania i zdolności katechetów i  księży, najważniejszy przekaz dokonuje się zawsze w domu rodzinnym. Najcudowniejsze katechezy, kazania i nabożeństwa mogą być w błyskawiczny i absolutny sposób „skasowane” przez rodziców. Właściwa zaś postawa rodziców sprawia to, że dziecku ksiądz i katecheta niewiele już doda.

Jak rozpocząć przygotowanie w parafii św. Marii Magdaleny?

 • Do dnia 19 września należy odebrać z zakrystii list, w którym zawarte są pierwsze wskazówki (dostępny on jest od ostatniej niedzieli sierpnia).
 • Następnie do 16 września wykonać zawarte w liście polecenie – umówić się z księdzem na indywidualne spotkanie.
 • W spotkaniu tym uczestniczą rodzice/opiekunowie oraz dziecko. W jego trakcie otrzymacie deklarację do uzupełnienia oraz terminy spotkań na cały rok (Nie, nie ma możliwości obejścia tego kroku).

 

Droga do Pierwszej Komunii:

 1. Rozmawiaj z dzieckiem na religijne tematy. Nie martw się, na pewno wiesz więcej, a jeśli świadomość tego, że trzeba to robić dobrze zmobilizuje cię samego do pogłębienia wiedzy religijnej to tylko się cieszyć.
 2. Módl się z dzieckiem, tak jak potrafisz. Jeśli sam przeżywasz wątpliwości to wypowiedz w głowie warunek: „Jeśli Boże jesteś!” i módl się jak potrafisz.
 3. Czytaj i poznawaj z dzieckiem Pismo Święte. Słowo Boże będzie budziło wiarę w Twoim dziecku. W tobie też.
 4. Chodź z dzieckiem do Kościoła. Tu znowu możesz sobie powiedzieć: „Jeśli Boże jesteś!” Kryzysy wiary się trafiają, można z nich wyjść z wiarą mocniejszą i wypróbowaną.

Propozycja pomocy dla rodziców

 1. Prawie na każdej niedzielnej Mszy Świętej (od pierwszej niedzieli października) będą na rodziców czekały pomoce. Będzie to mała kartka formatu zeszytowego na której będzie pomysł na temat i przebieg rozmowy z dzieckiem. Czasem będzie jakieś zadanie, czasem coś do wspólnego przeczytania czy przeżycia.
 2. Kartki z pomocami włożone będą w foliowe koszulki podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Koszulki wpięte zaś w segregatory, będą one znajdowały się w zakrystii tak aby nikt poza zainteresowanymi rodzinami nie zabierał z nich materiałów.
 3. Kartki proszę brać samodzielnie, osobiście, przed lub po Mszy Świętej. Wyjmujemy kartkę z foliowej koszulki – koszulkę zostawiamy w segregatorze. Gdyby w koszulce nie było kartki (ktoś mógł zabrać ją omyłkowo), to proszę zgłosić się od razu po Mszy Świętej do księdza.
 4. Zdajemy sobie sprawę z możliwej nieobecności w naszym kościele (Msza Święta w innej parafii, losowe sytuacje). Wtedy „zaległą kartkę” proszę zabrać na następnej Mszy Świętej. W koszulce będą wtedy dwie kartki. W przypadku choroby lub przeżywania kwarantanny proszę o wiadomość mail wówczas te materiały prześlę drogą elektroniczną.
 5. Nikt nie będzie sprawdzał i notował ewentualnych nieobecności – udział we Mszy Świętej jest niesłychanie ważny, ale to sprawa sumienia i odpowiedzialności każdego przed Bogiem. Gdyby jednak kartek uzbierało się za dużo będziemy kontaktować się z rodziną, by jej pomóc i zachęcić. Naczelną, wspólną, zasadą niech będzie duchowe dobro dziecka, o które wspólnie będziemy się troszczyli. Nie będziemy piętnować, oceniać, straszyć. Będziemy tylko gorąco prosić, by zadbać o duchowe dobro dziecka.

 

Ks. Jakub Kuliński