Legion Maryi
parafiamagdaleny.pl
Legion Maryi jest wspólnotą apostolską zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiada za formację wewnętrzną całej wspólnoty. Celem LM jest własne i bliźnich uświęcanie przez modlitwę i pracę apostolską.

Założycielem Legionu był Sługa Boży Frank Duff w Irlandii w 1921 r. Obecnie Legion działa w większości krajów świata i zrzesza ok. 2 mln członków czynnych i ok. 10 mln auksyliatorów wspomagających LM modlitwą. W Polsce Legion działa od 1980 r.

Prezydium to najmniejsza grupa legionowa na terenie parafii. Powołuje ją ksiądz proboszcz i on wyznacza prace apostolskie w ramach posługi duszpasterskiej w parafii.

Członkowie LM zbierają się na cotygodniowych spotkaniach, w czasie których:
 • odmawiają przepisane modlitwy i rozważają jedną część różańca św.
 • składają sprawozdanie z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmują dalsze (z reguły dwugodzinne) zadania na kolejny tydzień.

Całością działalności LM kierują ludzie świeccy, a kierownik duchowy uczestnicząc w spotkaniach wychowuje członków wspólnoty w duchu maryjnej służby, aby "w każdym podopiecznym i w każdym współlegioniście dostrzegali oczami Maryi samego Chrystusa". Czynni członkowie wspólnoty legionowej składają po okresie próby uroczyste przyrzeczenie legionowe, w którym obiecują - pod kierownictwem Ducha Świętego - poświęcić się pracy ratowania ludzi zagrożonych złem grzechowym, zdając się w tej pracy całkowicie na opiekę Maryi Niepokalanej.

Legion nie niesie pomocy materialnej - jego zadaniem jest troska o życie nadprzyrodzone swoich podopiecznych. Młodzież do lat osiemnastu może należeć do prezydiów młodzieżowych, w których czas pracy apostolskiej jest skrócony o połowę.

Legioniści (najczęściej po dwóch) ewangelizują we współczesnym świecie m.in. przez:
 • odwiedziny osób w trudnej sytuacji życiowej, w szpitalach, domach opieki itp.;
 • rozmowy z rodzicami i dziećmi niepraktykującymi i zaniedbującymi katechezę;
 • nauczanie prawd wiary i przygotowywanie do sakramentów św. dzieci i dorosłych;
 • odwiedzanie rodzin, które nie mają kontaktu z kapłanem i wspólnotą parafialną;
 • rozmowy wyjaśniające prawdy wiary z osobami obojętnymi religijnie i innowiercami;
 • opieka religijna nad dziećmi rodzin zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i innymi nałogami;
 • pomoc w organizowaniu parafialnych akcji duszpasterskich: kolęda, odwiedziny chorych z Komunią św. itp.;
 • przygotowanie intronizacji Najśw. Serca Jezusowego w rodzinach;
 • znajdywanie członków pomocniczych LM (auksyliatorów).

Zasady i założenia działalności LM zawiera "Podręcznik Legionu Maryi", który jest przedmiotem studium podczas cotygodniowych spotkań.

Pogłębianiu życia religijnego członków wspólnoty legionowej służą coroczne rekolekcje zamknięte i dni skupienia.

Pierwszy w diecezji bielsko-żywieckiej Legion Maryi rozpoczął działalność w maju 2004 r. przy sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej w parafii św. Marii Magdaleny.

SPOTKANIA
Spotkania Legionu odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 16.15 w sali Jana Pawła II (Sejmowa 7). Chętnych (także z innych parafii, za zgodą swego proboszcza) zapraszamy na cotygodniowe spotkania Legionu Maryi. Chcemy się modlić i pracować na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej w łączności z Matką Bożą i z Niej brać wzór.