Apostolstwo Dobrej Śmierci
parafiamagdaleny.pl
Apostolstwo Dobrej Śmierci działa w parafii św. Marii Magdaleny od listopada 2003 roku i skupia około 200 członków Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania.

Przez swoje modlitwy pragną wyjednać:
  • dla wiernych wytrwania w łasce, a dla grzeszników łaskę nawrócenia, a dla wszystkich ludzi o dobrą i godną śmierć;
  • przez modlitwy oraz codzienne uczestniczenie we mszy świętej, w czytaniu Pisma świętego i w modlitwie różańcowej;
  • starają się za pomocą słowa Bożego, czynu i modlitwy służyć bliźnim, jak potrafią najlepiej;
  • odwiedzają ludzi samotnych, zrozpaczonych, chorych, umierających w domach i szpitalach;
  • służą radą i pomocą;
  • grzesznikom, swoimi modlitwami  wypraszamy łaskę nawrócenia i Bożego miłosierdzie na ostatnią godzinę śmierci.

"Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami grzesznikami."

SPOTKANIA
Spotkania Apostolstwa Dobrej Śmierci odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 16.00 w sali Jana Pawła II (Sejmowa 7)