Duszpasterze
parafiamagdaleny.pl

Modlitwa za kapłanów

Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy … (imię i nazwisko księdza) wszędzie i chroni go od zasadzek i sideł diabelskich, które Zły ustawicznie zastawia na jego duszę. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość tego kapłana, bo Ty wszystko możesz.
Amen
Proboszcz

ks. Jacek Gracz
Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.
W naszej parafii od 2015 roku.


Wikariusze:

ks. Piotr Maślanka
Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku z rąk biskupa Romana Pindla
W naszej parafii od 2019 roku.

ks. Damian Broda
Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego
W naszej parafii od 2020 roku

ks. Adrian Pietrasina
Święcenia kapłańskie przyjął w 2022 roku z rąk biskupa Romana Pindla.
W naszej parafii od 2022 roku.


Zamieszkali:

ks. Andrzej Abdank-Kozubski
Urodził się 16 kwietnia 1960 roku w Cieszynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 roku z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia.
Mieszka na terenie parafii od 1999 roku.

ks. Tomasz Sroka
Urodził się 20 września 1980 r  w Bielsku-Białej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego
Mieszka na terenie parafii od 2018 roku.

ks. Józef Kukuczka
Urodził się 6 listopada 1931 roku w Istebnej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 roku.
Mieszka na terenie parafii od 2010 roku.

Zgromadzenia zakonne:

Klasztor Ojców Franciszkanów:

o. Ireneusz Toczydłowski    gwardian, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”

o. Dorian Plas    wikariusz domu, duszpasterz chorych (ZOL+DSS), duszpasterz akademicki

o. Rafał Kogut kapelan Zakładu Karnego, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”

o. Anioł Zieliński    ekonom, duszpasterz chorych (Hospicjum)

o. Oktawiusz Lamorski stacjonariusz

br. Ezechiasz Cieśla    kapelan szpitala

br. Archanioł Borek    prowincjalny sekretarz ewangelizacji i misji oraz animator ewangelizacji, kierownik Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”, Asystent Kościelny Stowarzyszenia Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”, wykładowca WSD

br. Tadeusz Furgoł    furtian, zakrystian

Klasztor o. Bonifratrów

br. Marek Zimny  przeor

o. Hubert rektor kosciołaKlasztor Sióstr Boromeuszek