Duszpasterze
parafiamagdaleny.pl

Modlitwa za kapłanów

Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy … (imię i nazwisko księdza) wszędzie i chroni go od zasadzek i sideł diabelskich, które Zły ustawicznie zastawia na jego duszę. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość tego kapłana, bo Ty wszystko możesz.
Amen
Proboszcz

ks. Jacek Gracz
Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.
W naszej parafii od 2015 roku.


Wikariusze:

ks. Rafał Jakubiec
Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego.
W naszej parafii od 2013 roku.

ks. Piotr Maślanka
Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku z rąk biskupa Romana Pindla
W naszej parafii od 2019 roku.


ks. Jakub Kuliński
Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 roku z rąk biskupa Romana Pindla.
W naszej parafii od 2018 roku.

ks. Damian Broda
Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego
W naszej parafii od 2020 roku


Zamieszkali:

ks. Andrzej Abdank-Kozubski
Urodził się 16 kwietnia 1960 roku w Cieszynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 roku z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia.
Mieszka na terenie parafii od 1999 roku.

ks. Tomasz Sroka
Urodził się 20 września 1980 r  w Bielsku-Białej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego
Mieszka na terenie parafii od 2018 roku.

ks. Józef Kukuczka
Urodził się 6 listopada 1931 roku w Istebnej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 roku.
Mieszka na terenie parafii od 2010 roku.

Zgromadzenia zakonne:

Klasztor Ojców Franciszkanów:
Gwardian klasztoru
o. Wit Chlondowski OFM

Kapelan hospicjum, ekonom
o. Jonatan Stanek OFM

Kapelan szpitalny
o. Natalis Adam Falkus OFM

Duszpasterz akademicki
o. Efraim Kostrzewa OFM

Kapelan Zakładu Karnego
o. Rafał Kogut OFM

Zakrystianin
br. Dacjan Kuźma OFM

Ekonom
br. Jordan Wojciech Gazda OFM

Wikariusz domu
o. Natalis Adam Falkus OFM

Klasztor Ojców Bonifratrów:

Rektor kościoła
o. Piotr Władysław Telma OH

Kapelan Domu Opieki Społecznej
ks. Sietnik Rafał

Klasztor Sióstr Boromeuszek