Oaza Młodzieżowa
parafiamagdaleny.pl
Młodzieżowa wspólnota oazowa naszej parafii to gałąź Ruchu Światło-Życie, kierujemy się myślą: Jezus jest naszym światłem, które przenika nasze życie. Założycielem Ruchu jest ks. Franciszek Blachnicki. Uczymy się budować nasze życie na Chrystusie, w Duchu Świętym, na wzór Niepokalanej. Podstawą naszej formacji jest grupowe i indywidualne rozważanie Słowa Bożego, chcemy także dbać o piękno Eucharystii i innych modlitw Kościoła. Oaza to także świadectwo, miłosierdzie i wspólnota, to otwartość, integracja i radość.
Spotykamy się w każdy piątek, o godz. 17:00, w salce Szkoły Katolickiej, na próbie śpiewu.
Następnie przeżywamy wspólnie Eucharystię. Po Mszy Świętej odbywają się spotkania w małych grupach, gdzie pochylamy się nad Słowem Bożym, rozmawiamy o naszym miejscu w Kościele, a także uczymy się wcielać Słowo w życie. Po spotkaniach gromadzimy się na pogodnym wieczorze, gdzie spędzamy czas na zabawach integracyjnych, a także konferencjach lub projekcjach filmowych. Spotkanie kończymy Adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele, a jej zwieńczeniem jest Apel Jasnogórski.
Chcemy odkrywać różne rodzaje modlitwy tak, aby każdy miał w niej swoje miejsce, w którym dobrze się czuje.
Dwa razy w roku wyjeżdżamy na trzydniowe rekolekcje, a każdy rok formacyjny kończą dwutygodniowe rekolekcje wakacyjne.
Zachęcamy wszystkich młodych ludzi, z gimanazjum i liceum, którzy chcą się przekonać, czym jest wspaniała grupa przyjaciół kroczących razem do Jezusa.